Edyta Kulczak

Edyta Kulczak urodziła się we Włocławku, mieszka w Poznaniu. Jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje jako nauczyciel i wychowawca.

    Debiutowała w 2009 roku książką Anioły nie zawsze są białe. W 2014 roku wydała tomik poetycki Kołysze się w tobie huśtawka, a w 2017 – www.john.  

    Jej utwory przetłumaczono na kilka języków. Wiersze prezentuje w wydawnictwach zbiorowych, antologiach, prasie literackiej, na portalach internetowych i w radiu. Wykorzystano je również w spektaklu słowno – muzycznym Macieja Wochowskiego „Pasja”, którego była współreżyserką i który w 2011 roku wystawiano w kilku poznańskich kościołach.

    Recenzuje poezję w „Latarni Morskiej” i czasopismach literackich. Jest jurorką konkursów poetyckich. Członkini poznańskiego Klubu Literackiego „Dąbrówka”.

Od 8 grudnia 2018 roku jest członkiem Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.