Stanisław Szponder (1927-2019)

STANISŁAW SZPONDER – dr nauk medycznych, urodzony w 1927 roku w Baranowiczach, ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medzycznej w Warszawie w 1952 r. Długoletni ordynator Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka w Kaliszu. Jest autorem zbioru opowiadań: ”Zamieć”, ”Sarkoma”, ”Anbelli w Ruzajewce” oraz bajek dla dzieci. Zajmuje się również publicystyką. Członek Związku Literatów Polskich Oddział Wielkopolski. Były prezes Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Kaliszu.