Tomasz Kruczek

Tomek Kruczek. Pisarz, bard, poeta. Zadebiutował w roku 2008 książką ,,Biblijne wycieczki Zuzi owieczki”, która została przetłumaczona na język angielski i afrykanerski. Jego seria książeczek aktywizujących dla najmłodszych wydana została między innymi w językach: włoskim, ukraińskim, rosyjskim, słowackim, angielskim, afrykanerskim i oczywiście polskim. Dwa tomy opowiadań dla młodzieży ,,Miłość jest” i ,,Owocem ducha jest” poruszają tematykę dziecięcych smutków i radości. ,,Miłość jest” została przetłumaczona na język hiszpański oraz otrzymała nagrodę książki roku, przyznawaną przez czytelników portalu ,,Granice”.  Swoje fascynacje historią, Tomek Kruczek zawarł w książce przygodowej dla młodzieży ,,Bitwa o gród Sędziwoja”, której akcja umieszczona jest w realiach X wieku. Współpraca z poznańskim zespołem ,,Cithara Sanctorum” zaowocowała przekładem pierwszej części Psałterza Poznańskiego, czyli polskiej współczesnej wersji Psalmów Genewskich. Tomek Kruczek jest także autorem piosenek autorskich. Jego ,,List do syna marnotrawnego” w interpretacji Rut Bryl, zdobył Grand prix na przeglądzie piosenki autorskiej ,,Liro ty moja śpiewna”. Tomek Kruczek jest także założycielem, pierwszym reżyserem i autorem sztuk teatralnych wykonywanych przez teatr ,,Baj”. W roku 2017 został autorem przekładów ,,kolęd narodów” na koncertach ,,Betlejem w Polsce”, które zgromadziły w całym kraju około pięćdziesiąt tysięcy uczestników.  Tomek Kruczek jest członkiem Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

CZTERY STRONY – BLOG TOMKA KRUCZKA