Nina Szmyt

      Szmyt Nina

Nina Szmyt urodziła się w 1944 roku w Śremie. Jest absolwentką Wydziału Filologicznego UAM w Poznaniu. Całe życie związana ze Śremem, pracowała w szkole ucząc języka polskiego, jednocześnie trudniąc się pracą dziennikarską w lokalnych gazetach. Debiutowała na początku lat 60-tych wierszami na łamach czasopism młodzieżowych. Pierwszy tomik „Uwierzyć w motyle” ukazał się w 1996 r.,”Cmentarze” (2006 r), „Niektóre wiersze” (2009), „KRAJINA S MOTÝLEM”, „Twe Biblijne Imię”, „Balkon z ławką”, „Stara fotografia”, „Trzy one” oraz  „Różowa łąka” (2012).

Autorka prozy: „Meteoryt Młodrej Polski PRZYBYSZEWSKI”.

Jej wiersze tłumaczono na język czeski „ Krajina s motylem” (1999) i niemiecki „In der Welt der Worte” antologia (2002). Niektóre z wierszy znalazły się w antologiach: „Śremskie uliczki”, „Śremski Wernisaż” i „II Śremski Wernisaż Poetycki”, w kilkunastu almanachach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, w „Potyczkach AFO-rystów”, w dziesięciu dwujęzycznych antologiach (Polsko- węgierskiej, rosyjskiej, esperanckiej, niemieckiej, białoruskiej, ukraińskiej, greckiej, francuskiej, ormiańskiej i szwedzkiej.

Wieloma tekstami zainteresował się Krzysztof Maciejewski, który napisał do nich muzykę i w ten sposób powstał koncert, potem płyta z poezją śpiewaną Wiersz prosty (2003 r.). W tym samym roku Telewizja Poznańska nagrała etiudę filmową według scenariusza i w reżyserii Miry Sikorskiej z pięknymi zdjęciami Mieczysława Chudzika powtarzając tytuł Wiersz prosty, gdzie również zagrały jej teksty.

Od wielu lat współpracuje z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Śremie, prowadząc warsztaty poetyckie dla dzieci i młodzieży oraz uczestnicząc w projektach poetyckich: Poetycka Przystań, Rok z poezją.
Członkini Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.