Maria Duszka

MARIA DUSZKA urodziła się 28 kwietnia w Zduńskiej Woli, mieszka w Sieradzu. Jest absolwentką bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Poetka, bibliotekarka, dziennikarka, animatorka kultury, założycielka i opiekunką działającego od 2002 r. Koła Literackiego ”Anima”.  W latach 1998 – 2020 kierowała w książnicą szpitalną – Filią nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.

Jest inicjatorką, współorganizatorką i jurorką ogólnopolskich konkursów literackich. Wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną w Sieradzu zorganizowała cztery pierwsze edycje cyklu imprez pod nazwą „Noc Poezji i Muzyki”. Zredagowała antologie „Życie mi się zdaje” i „Optymistyka” oraz wiele indywidualnych tomików poetów należących do „Animy”.

Jej utwory zostały przełożone na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, serbski, szwedzki, litewski, białoruski, węgierski, grecki, bułgarski, ukraiński i esperanto.

Wiersze publikowała m.in. w: „Toposie”, „Wyspie”, „Odrze”, „Przekroju”, „Znad Wilii”, „Modern Haiku” (USA), „Reibeisen” (Austria), „Kyiv” (Ukraina), „Krantai” i „Naujoji Romuva” (Litwa) oraz w antologiach:

– „Enough Questions, Enough Answers : Modern Polish Poetry in Translation” (skrypt Rice Uniwersity w Houston, 2008)

– „Uwalniam ptaki sny : Ich befreie Vogel – Traume – Wiersze polskie i niemieckie: Deutsche und polnische Gedichte” (Łódź 2009)

– „Oblaci u najkracoj noci : Clouds in the shortest night” – svetska haiku antologija: World Haiku Anthology”(Valjevo – Belgrad 2009)

Jej twórczość była również publikowana w: Telewizji Polonia, I programie Telewizji Litewskiej, I Programie Polskiego Radia, Ethnic Community Radio Melbourne, Radiu Islanders, Radiu Alfa, Radiu Poznań, Radiu Wilno, Radiu Muzyczna Cyganeria, Radiu Opole, Radiu Pallotti, Radiu Olsztyn, Radiu Białystok, Radiu Warszawa, Radiu WNET i Radiu Kraków.

Wydała dotychczas dziewięć tomików:

– „Poezja przypadków” (Sieradz 1990),

– „Zupełnie szczęśliwa marionetka” (Sieradz 1994),

– „Może się przyśnisz” (Kraków 1999) ,

– „Nieopisanie” (Łódź 2001),

– „I pomyśleć, że jesteś” (Kraków 2003),

– „Kora” (Sieradz 2005),

– „Galeria Świat” (Warszawa 2007 – ta książka była nominowana do warszawskiej Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego za najciekawszy tom wierszy wydany w 2007 r.)

–  „Wolność chmur  / Debesų laisvė”  (polsko-litewski wybór wierszy; Wilno – Sieradz 2016).

Swoją twórczość prezentowała na organizowanym przez niemiecki land Schleswig – Holstein festiwalu kultury polskiej „PolnischerSommer  2010″. W latach 2013- 2019 pięciokrotnie była gościem odbywającego się w Wilnie Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Maj nad Wilią”, a w 2017 r. reprezentowała nasz kraj na Międzynarodowym Festiwalu „Wiosna Poezji” organizowanym przez Związek Pisarzy Litwy. Była też gościem festiwalu „Wilno w Gdańsku 2021”. Uczestniczka rezydencji literackiej „Goście Radziwiłłów 2021” w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie ufundowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Jako dziennikarka współpracowała m.in. z łódzkim miesięcznikiem kulturalnym „Kalejdoskop” oraz pismem Samorządowym Województwa Łódzkiego „Ziemia Łódzka”. Artykuły i recenzje publikowała także na łamach: „Znad Wilii”, „Na Sieradzkich Szlakach”, „Toposu” i „Tygla Kultury”.

Od 2017 r. prezentuje utwory współczesnych poetów z kraju i zagranicy w cyklu „Cztery ściany wiersza” w cotygodniowej audycji muzyczno-poetyckiej „Pod wielkim dachem nieba” emitowanej w polonijnym Radiu Islanders (w Colchester w Wielkiej Brytanii) oraz we wrocławskim Radiu Muzyczna Cyganeria. w 2020 r. w Londynie ukazała się płyta Remiego Juśkiewicza „Może pojutrze”, na której znalazły się trzy piosenki z tekstami Marii Duszki.

W 1997 r. otrzymała Nagrodę Wojewody Sieradzkiego, w 2006  Nagrodę Starosty Sieradzkiego,w 2012 r. stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2013 r. Odznakę honorową za zasługi dla Województwa Łódzkiego, a w 2022 r. Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 Więcej informacji na:   www.maria.duszka.pl