Maria Duszka

MARIA DUSZKA urodziła się 28 kwietnia w Zduńskiej Woli, mieszka w Sieradzu. Jest poetką, bibliotekarką, dziennikarką, animatorką kultury, założycielką i opiekunką działającego od 2002 r. Koła Literackiego ”Anima”. Jako dziennikarka współpracuje z pismem Samorządowym Województwa Łódzkiego „Ziemia Łódzka”. Pracuje w książnicy szpitalnej – Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.

Jest inicjatorką, współorganizatorką i jurorką ogólnopolskich konkursów literackich. Wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną w Sieradzu zorganizowała cztery pierwsze edycje cyklu imprez pod nazwą „Noc Poezji i Muzyki”. Zredagowała antologie „Życie mi się zdaje” i „Optymistyka” oraz wiele indywidualnych tomików poetów należących do „Animy”.

Jej utwory zostały przełożone na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, serbski, szwedzki, litewski, białoruski, węgierski, grecki, bułgarski, ukraiński i esperanto.

Wiersze publikowała m. in. w: „Toposie”, „Wyspie”, „Przekroju”, „Tyglu Kultury”, „Modern Haiku” (USA), „Reibeisen” (Austria), „Krantai” (Litwa), „Kyiv” (Ukraina) oraz w antologiach:

– „Enough Questions, Enough Answers : Modern Polish Poetry in Translation” (skrypt Rice Uniwersity w Houston, 2008)

– „Uwalniam ptaki sny : Ich befreie Vogel – Traume – Wiersze polskie i niemieckie: Deutsche und polnische Gedichte” (Łódź 2009)

– „Oblaci u najkracoj noci : Clouds in the shortest night” – svetska haiku antologija: World Haiku Anthology”(Valjevo – Belgrad 2009)

Swoje utwory czytała także w Radiu Łódź, krakowskim Radiu Alfa oraz w Telewizji Polonia.

Wydała dotychczas dziewięć tomików:

– „Poezja przypadków” (Sieradz 1990),

– „Zupełnie szczęśliwa marionetka” (Sieradz 1994),

– „Może się przyśnisz” (Kraków 1999) ,

– „Nieopisanie” (Łódź 2001),

– „I pomyśleć, że jesteś” (Kraków 2003),

– „Kora” (Sieradz 2005),

– „Galeria Świat” (Warszawa 2007 – ta książka była nominowana do warszawskiej Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego za najciekawszy tom wierszy wydany w 2007 r.)

–  „Wolność chmur  / Debesų laisvė”  (polsko-litewski wybór wierszy; Wilno – Sieradz 2016).

Swoją twórczość prezentowała na organizowanym przez niemiecki land Schleswig – Holstein festiwalu kultury polskiej „PolnischerSommer  2010″. W latach 2013- 2016 czterokrotnie była gościem odbywającego się w Wilnie Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Maj nad Wilią”, a w 2017 r. reprezentowała nasz kraj na Międzynarodowym Festiwalu „Wiosna Poezji” organizowanym przez Związek Pisarzy Litwy. W 2012 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2013 r. Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Łódzkiego.

 

 Więcej informacji na:   www.maria.duszka.pl