Paweł Buksalewicz

Paweł Buksalewicz – urodzony w 1956 r. w Jurkowie. Żonaty. Do 2007 roku mieszkał w Krzywiniu, a obecnie w mieszka w Cichowie koło Krzywinia. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (technolog drewna-1981), absolwent Studium Rodziny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1989).

Samorządowiec, regionalista, działacz strażacki, społecznik, literat. Entuzjasta społeczeństwa obywatelskiego, „małych ojczyzn”, programów „odnowy wsi”. Założyciel i autor wielu tekstów do „Wieści Krzywińskich” (1991 – 2010). Członek – założyciel „Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego” (1996 ). Autor artykułów historycznych, twórca terminu: marketing historyczny. Redaktor I, II i III tomu  „Z przeszłości Ziemi Krzywińskiej” (2000, 2005, 2010). Opublikował zbiory aforyzmów m.in.: „Gołębnik moich myśli” (2004), „Don Chichot” (2006) i „Kudłate fraszki” (Seria Wydawnicza LIBRA, Poznań 2009), „Przeoczenia” (Pardubice 2013). Organizator dwóch biesiad literackich Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Współtwórca Skansenu filmowego „Soplicowo” (1999). Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej i Nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu (1990 – 1997).

Od 1990 r. przez dwadzieścia lat był burmistrzem Krzywinia (www.krzywin.pl)

Będąc burmistrz realizował programy:

I – Wodociągowanie wsi (1990-95), 100 km sieci, 1000 zwodociągowanych zagród.

II – Telefonizacja gminy – 1 etap 1991-94, 2 etap 1997-98 – 1056 telefonów.

III – Rozbudowa bazy oświatowej:

– dokończenie budowy szkoły w Jerce (1991-93),

– adaptacja rozpoczętej budowy na ośrodek zdrowia i szkołę średnią w Krzywiniu (1993),

– nowe skrzydło szkoły w Bieżyniu (1995),

– nowa szkoła w Lubiniu (1997),

– nowe skrzydło szkoły średniej w Krzywiniu (1998),

– sala sportowa w Jerce (2002),

– hala sportowo-widowiskowa w Krzywiniu (2006),

– zespół boisk Orlik 2012 w Krzywiniu (2010).

IV – Rozbudowa dróg i chodników (1990-2010) – ok. 80 zadań.

V – Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków:

– budowa kanalizacji sanitarnej w Jerce (1994-99),

– budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Łuszkowie (2005),

– budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiniu (2007-10).

Ponadto:

  • Powołanie Stref Rozwoju Gospodarczego w Krzywiniu – kierunek Lubiń 21 ha, kierunek Jerka 3 ha 1996-2000, w Łuszkowie 9 ha – 2010 i nowych osiedli mieszkaniowych: 87 działek w Krzywiniu 1996, 102 działki w Cichowie 1996-99.
  • Powołanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krzywiniu (1993).
  • Powołanie pierwszej w Wielkopolsce Rady Miejskiej Młodych (1997).
  • Od wielu lat, z jego inspiracji działały organy opiniodawcze powołane przy Burmistrzu: Forum Rolnicze i Forum Gospodarcze.

Za dotychczasowy dorobek otrzymał wiele odznaczeń państwowych i branżowych:

w 1997 roku był finalistą konkursu „Wielkopolski Wójt/Burmistrz Roku”,

a w 2004 otrzymał wyróżnienie „Dobry Gospodarz” regionalnego pisma „Wiadomości Kościańskie”.

Przebieg kariery zawodowej:

1981- 1987 Swarzędzkie Fabryki Mebli, Zakład nr 6 w Kościanie – stanowiska kierownicze,

1987 – 1990 Zakład Mechaniczny WZGS w Lesznie – kier. Działu Konstrukcyjno- technologicznego,

1990 – 2010 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.

od 2011 – starszy specjalista ds. rozwoju sieci drogowej, ewidencji dróg i gospodarki gruntami w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościanie.

 

Działalność społeczna:

– założyciel i autor tekstów do „Wieści Krzywińskich” (1991 – 2010),

– przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej

i Nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu (1993 – 1997),

– członek założyciel Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego (1996), od 2014

członek Zarządu,

– redaktor I, II i III tomu „Z przeszłości Ziemi Krzywińskiej” (2000, 2005, 2010),

– współtwórca Skansenu Filmowego Soplicowo (1999),

– wspierał powstanie Krzywińskiej Kolei Drezynowej i Kolejki Parkowej w Cichowie,

– pomysłodawca i współtwórca Europejskich i Krajowych Zawodów Sikawek Konnych w Cichowie (2000 – 2012),

– od 1991 wiceprezes, a od 1996 prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krzywiniu.

– od 1999 wiceprezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Kościanie.

– od 2009 członek Związku Literatów Polskich, autor aforyzmów i fraszek,

– członek założyciel (jako osoba fizyczna) „Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Działania – Wielkopolska Gościnna”, członek Rady LGD (od 2007).

Wyróżnienia, sukcesy:

– finalista konkursu „Wielkopolski Burmistrz, Wójt Roku 1997”,

– wyróżnienie „Dobry Gospodarz” Wiadomości Kościańskich” (2004),

– Godło Promocyjne „Orła Białego” (2007),

Odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011),

Złoty Znak Związku OSP RP (2001)

Krzyż Św. Floriana (2006 – najwyższe odznaczenie strażackie Czeskiej Republiki),

Krzyż Św. Floriana (2013 – najwyższe odznaczenie strażackie Słowackiej Republiki)    i wiele innych

Pełnił szereg funkcji w organizacjach samorządowych i społecznych, m.in. był wiceprezesem Związku Gmin Turystycznych „Wielkopolska Gościnna” (10 gmin), przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska, członkiem zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, członkiem zarządu Stowarzyszenia Wiatraki Wielkopolski.