Danuta Bartosz

DANUTA BARTOSZ – poetka, dziennikarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Autorka 21. książek poetyckich. Brała udział w 67. festiwalach, w tym w 51. edycji  Struga Poetry Evenings w Macedonii. Pomieszczona w ponad 150. antologiach i almanachach, w tym Who is who Struga Festival (patronat Unesco). Inicjatorka, redaktorka i koordynatorka projektu edycji dwudziestu dwujęzycznych antologii (wydała już trzynaście), w tłumaczeniu następne przekłady). Odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony dla kultury polskiej . Otrzymała nagrodę dziennikarską „Znak Dobra” przyznany przez kapitułę mediów poznańskich im. Romy Brzezińskiej. W 2020 r. otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa  Wielkopolskiwgo. Jest Honorowym Prezesem Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Prezes Fundacji literackiej „Jak podanie ręki”,

Administratorka i założycielka strony internetowej (ponad półtora miliona wejść Internautów): danutabartosz.pl

Wiersze Danuty Bartosz w audycji Małgorzaty Jańczak „Triduum Paschalne”