Danuta Bartosz

DANUTA BARTOSZ – poetka, dziennikarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Autorka 18 książek poetyckich. Brała udział w 30. festiwalach, w tym w 51. edycji  Struga Poetry Evenings w Macedonii. Pomieszczona w ponad 100. almanachach, w tym Who is who Struga Festival (patronat Unesco). Inicjatorka, redaktorka i koordynatorka projektu edycji dwudziestu dwujęzycznych antologii (wydała już dziesięć), w tłumaczeniu następne przekłady). Odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony dla kultury polskiej . Otrzymała nagrodę dziennikarską „Znak Dobra” przyznany przez kapitułę mediów poznańskich im. Romy Brzezińskiej. Jest Honorowym Prezesem Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Administratorka i założycielka strony internetowe (ponad 1 mln wejść) : http://wlkpzlp.danutabartosz.com

 

Wiersze Danuty Bartosz w audycji Małgorzaty Jańczak „Triduum Paschalne”