Ada Matysiak

ADA JADWIGA MATYSIAK – teolog, pedagog-terapeuta, surdope-dagog, germanistka, tłumaczka. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Dzienni-karka, członkini Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera. Krytyk literacki. Debiutowała w almanachu pt. „Nie w moim imieniu” (1991). Autorka bajki „Wyspa Krasnoludków” oraz „Wyspa krasnoludków. Poradnik dla katechetów”. Opublikowała tomik wierszy pt. „Moje drogi, dróżki, ścieżki” oraz książkę dla dzieci „Nasza paczka”. Pomieszczona w kilkunastu almanachach i antologiach. Redaktor miesięcznika Chrystus Król. W roku 2013 otrzymała Dziennikarską Nagrodę Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej. Otrzymała Nagrodę Okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkini Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.