90-te urodziny Lecha Konopińskiego w wiadomościach Panoramy TVP

Art 29 Prawo cytatu Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.

Audycja ukazała się jako jedna z pierwszych, w ramach programu „Lech Konopiński Patronem 2021 Roku”.

Zespół organizacyjny programu: 

Danuta Bartosz

Ewa Wasiak Prałat 

Paweł Płócienniczak

Piotr Konopiński

 

db