List Premiera RP Mateusza Morawieckiego do Lecha Konopińskiego

Z wielką przyjemnością prezentuję  List Pana Premiera  RP – Mateusza Morawieckiego, nadesłany 16 marca 2021 roku, w dniu urodzin Lecha Konopińskiego. 90-letniego NESTORA Wielkopolskiego Oddziału ZLP,

Ranga Nadawcy Listu i zauważenie naszego Kolegi potwierdza słuszność decyzji Klubu Aforystów przy WO ZLP, który ogłosił LECHA KONOPIŃSKIEGO PATRONEM 2021 ROKU, a Kalisz Stolicą Aforyzmu. 

List Pana Premiera otwiera nowy rozdział historii bezpośrednich kontaktów władzy ze środowiskiem twórców. Mamy  nadzieję, że fakt ten otworzy również nowe, zdecydowanie lepsze relacje, z korzyścią dla artystów, pisarzy.  Niemniej, bardzo Panu Premierowi dziękujemy za zauważenie ikony polskiej literatury, Lecha Konopińskiego. Jego twórczość jest dziedzictwem narodowym.

Danuta Bartosz

list PMM   

db