Jerzy Grupiński Laureatem Nagrody Marszałka za 2020 rok!

Tylko to dzieło czegoś jet warte
z którego człowiek może się poprawić
i mądrości nauczyć
– Adam Mickiewicz
Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich
gratuluje Jerzemu Grupińskiemu
przyznanej Nagrody Marszałka Wielkopolskiego
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony dóbr kultury
Wręczenie naszemu Koledze tak wyjątkowej Nagrody
nobilituje całe środowisko Związku Literatów Polskich..
Drogi Jurku, życzymy Tobie dalszych wielu lat natchnionych
następnych znaczących dokonań twórczych, które przyniosą
radość przyjaciołom oraz wielu czytelnikom
db