Światowy Dzień Poezji – 21 marca

Poezja potwierdza nasze wspólne człowieczeństwo, ujawniając nam, że ludzie na całym świecie mają te same pytania i uczucia. Poezja jest ostoją tradycji ustnej i przez wieki może przekazywać najgłębsze wartości różnych kultur.

Jednym z głównych celów Dnia jest wspieranie różnorodności językowej poprzez ekspresję poetycką i oferowanie zagrożonym językom możliwości bycia wysłuchanymi w ich społecznościach. Obchodzenie Światowego Dnia Poezji ma również na celu zachęcenie do powrotu do ustnej tradycji recitali poetyckich, promowanie nauczania poezji, przywrócenie dialogu między poezją a innymi sztukami, takimi jak teatr, taniec, muzyka i malarstwo, oraz wspierać małe wydawnictwa i tworzyć atrakcyjny wizerunek poezji w mediach, tak aby sztuka poezji nie była już uważana za przestarzałą formę sztuki, ale taką, która pozwala całemu społeczeństwu odzyskać i potwierdzić swoją tożsamość. Odbywający się co roku 21 marca Światowy Dzień Poezji jest świętem jednej z najcenniejszych form ekspresji i tożsamości kulturowej i językowej ludzkości. Praktykowana w historii – w każdej kulturze i na każdym kontynencie – poezja przemawia do naszego wspólnego człowieczeństwa i naszych wspólnych wartości, przekształcając najprostszy z wierszy w potężny katalizator dialogu i pokoju. /pwp/