Leszkowi życzenia urodzinowe, od kolegów po piórze…

Z okazji nadchodzących 90-tych Urodzin życzymy na następne dekady odwagi i sił
by niedosyty twórczego słowa jak rycerze Iliady
stały się eposem epoki

Tyle masz jeszcze planów do spełnienia
– życząc tchnienia weny niech wiatr dmie w żagle
bez flauty i sztormu
twórczość Poety popłynie stąd, gdzie ptak całuje lustro rzeki Warta 

Tobie Leszku,
bard Demodokos, który opiewa bohaterskie czyny

gdy przyjdzie jakiś człowiek obcy
co świata doświadczył
zapyta:
Dziewczęta, który jest wam najmilszy z aojdów Homera, co tu przychodzą?
Wtedy wszystkie razem odpowiedzą:

Lech, który  rymem i fraszkami zdobył  Parnas i tam zamieszkał

 Jego pieśni będą zawsze najpiękniejsze (…)

życzą
dr n. hum.  Ares Chadzinikolau – prezes i członkowie Zarządu
Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
oraz Danuta Bartosz – prezes honorowy WO ZLP
i prezes Fundacji Literackiej Jak podanie ręki

PREZENT URODZINOWY

Bukiet Czerwonych Róż - Ceny i opinie - Ceneo.pl

Biorąc za wzór wyrażania szacunku i uznania dla wybitnych polskich pisarzy stanowione przez polski Sejm uchwały, dedykowane pamięci wybitnych twórców, jak  najnowsza ogłaszająca Rok 2021 Rokiem literatów: Stanisława  Lema,  Cypriana  Kamila  Norwida,  Krzysztofa  Kamila  Baczyńskiego,  Tadeusza  Różewicza,    Klub Aforystów podczas IV Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej 13 grudnia 2020 roku podjął uchwałę o uroczystym celebrowaniu 90. rocznicy urodzin Lecha Konopińskiego − wybitnego poety, satyryka, autora utworów dla dzieci i młodzieży oraz widowisk telewizyjnych, od zawsze związanego z Wielkopolską.

Treść tej uchwały ma brzmienie:

Klub Aforystów

przy Wielkopolskim Oddziale

Związku Literatów Polskich ogłasza

Rok 2021 Rokiem Lecha Konopińskiego,

90-letniego Nestora

Wielkopolskiego Oddziału

Związku Literatów Polskich.

W skad Kapituły Klubu Aforystów WO ZLP powołanej do organizacji obchodów
„Roku 2021 Rokiem Lecha Konopińskiego”
powołano następujące osoby:
Paweł Płócienniczak – przewodniczący
Aleksandra Wyganowska – wiceprzewodnicząca
Ewa Wasiuk-Prałat – sekretarz
Witold Zakrzewski – artysta-plastyk, prezes EKOARTu
Stefania Golenia-Pruszyńska – redaktor literacki,
redaktor naczelna autorskiej gazety IMPRESJee.pl, –  patrona medialnego obchodów,
Danuta Bartosz – prezes honorowa WO ZLP, prezes Fundacji literackiej „Jak podanie ręki”.

PREZENTUJEMY NIEKTÓRE PIOSENKI, DO KTÓRYCH LECH KONOPIŃSKI NAPISAŁ TEKST:

Filmiki muzyczne: You tube

Opracowanie i redakcja tekstu:

Danuta Bartosz