Człowiek ma w sobie zegar nakręcony w dniu poczęcia (Paweł Buksalewicz)

Paweł Buksalewicz – nieprzypadkowo odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Godłem Promocyjnym „Orła Białego”, Złotym Znakiem Związku OSP, Krzyżem Św. Floriana (najwyższe odznaczenia strażackie Czech i  Słowacji). Otrzymał je za pomniki dziedzictwa kultury, które stawiał przez kolejne kadencje zarządzając gminą Krzywiń. To dzięki niemu w gminie zbudowano kilka szkół, Kopaszewską Drogę Krzyżową i Nekropolię Chłapowskich, a także uruchomiony został skansen Filmowy Soplicowo, Krzywińska Kolej Derezynowa i Kolejka Parkowa w Cichowie i wiele innych obiektów.  

Poeta – aforysta, prozaik, samorządowiec, regionalista, działacz strażacki, społecznik. Entuzjasta społeczeństwa obywatelskiego, „małych ojczyzn”, programów „odnowy wsi”.

Po śmierci Andrzeja Wajdy na face booku Paweł Buksalewicz napisał: „Nie tak dawno odszedł nasz wybitny reżyser Andrzej Wajda. Dzięki niemu mamy w naszej gminie atrakcje turystyczną Skansen Filmowy Soplicowo. Ciekawostką jest to, że pierwszy raz publicznie zatańczono poloneza skomponowanego przez śp. Wojciecha Kilara do filmu „Pan Tadeusz” właśnie w skansenie w Cichowie. Polonez ten wyparł wszystkie inne z bali maturalnych, absolutoryjnych i innych. Prezentuję kilka zdjęć z mojego archiwum, aby uczcić Andrzeja Wajdę – wielkiego Polaka i jego związki z gminą Krzywiń”.

Zdjęcie użytkownika Paweł Buksalewicz.

 

Zdjęcie użytkownika Paweł Buksalewicz.
Zdjęcie użytkownika Paweł Buksalewicz.

..”Wpadam do Soplicowa jak w centrum Polszczyzny,

tam się człowiek napije,nadysze Ojczyzny”…

Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz”

Nasze Soplicowo, to kompleks turystyczno – hotelowy położony nad jeziorem
..”wśród pól malowanych”., w malowniczej wsi Cichowo, w Gminie Krzywiń, w Wielkopolsce.

Na początku była to scenografia z filmu Andrzeja Wajdy – folwark Soplicowo. Obecnie to jedyny w Polsce SKANSEN FILMOWY. Przy starym sadzie podobnie jak u Wieszcza Mickiewicza, ..”na pagórku niewielkim..”posadowiono DWÓR SOPLICÓW wzorowany na scenografii Allana Starskiego oraz PENSJONAT GERWAZY- jako dworską oficynę.

Rezydentami całości są zwierzęta z AKADEMII FILMOWEJ Marka Pinkowskiego,który prowadzi to unikatowe miejsce i w …” bramie na wciąż otwartej”…od 1999roku wita Gości.
W Soplicowie z sukcesem łączymy fasscynacje poezją Mickiewicza i twórczością Wajdy z atrakcjami turystycznymi, edukacyjnymi i pobytowymi. Wszystko to wedle staropolskich obyczajów, sarmackich tradycji i w filmowym stylu.

” Nie tak, Panowie Bracia w Wielko-Polszcze było:

co za duch! Co za zgoda! aż przypomnieć miło!”...

Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz”

Wręczenie Statuetki Orła Białego

Paweł Buksalewicz – urodzony w 1956 r. w Jurkowie. Żonaty. Do 2007 roku mieszkał w Krzywiniu, a obecnie w mieszka w Cichowie koło Krzywinia. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (technolog drewna-1981), absolwent Studium Rodziny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1989).

Samorządowiec, regionalista, działacz strażacki, społecznik, literat. Entuzjasta społeczeństwa obywatelskiego, „małych ojczyzn”, programów „odnowy wsi”. Założyciel i autor wielu tekstów do „Wieści Krzywińskich” (1991 – 2010). Członek – założyciel „Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego” (1996 ). Autor artykułów historycznych, twórca terminu: marketing historyczny. Redaktor I, II i III tomu  „Z przeszłości Ziemi Krzywińskiej” (2000, 2005, 2010). Opublikował zbiory aforyzmów m.in.: „Gołębnik moich myśli” (2004), „Don Chichot” (2006) i „Kudłate fraszki” (Seria Wydawnicza LIBRA, Poznań 2009), „Przeoczenia” (Pardubice 2013). Organizator dwóch biesiad literackich Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Współtwórca Skansenu filmowego „Soplicowo” (1999). Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej i Nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu (1990 – 1997).

Od 1990 r. przez dwadzieścia lat był burmistrzem Krzywinia (www.krzywin.pl)

Będąc burmistrz realizował programy:

I – Wodociągowanie wsi (1990-95), 100 km sieci, 1000 zwodociągowanych zagród.

II – Telefonizacja gminy – 1 etap 1991-94, 2 etap 1997-98 – 1056 telefonów.

III – Rozbudowa bazy oświatowej:

– dokończenie budowy szkoły w Jerce (1991-93),

– adaptacja rozpoczętej budowy na ośrodek zdrowia i szkołę średnią w Krzywiniu (1993),

– nowe skrzydło szkoły w Bieżyniu (1995),

– nowa szkoła w Lubiniu (1997),

– nowe skrzydło szkoły średniej w Krzywiniu (1998),

– sala sportowa w Jerce (2002),

– hala sportowo-widowiskowa w Krzywiniu (2006),

– zespół boisk Orlik 2012 w Krzywiniu (2010).

IV – Rozbudowa dróg i chodników (1990-2010) – ok. 80 zadań.

V – Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków:

– budowa kanalizacji sanitarnej w Jerce (1994-99),

– budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Łuszkowie (2005),

– budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiniu (2007-10).

Ponadto:

  • Powołanie Stref Rozwoju Gospodarczego w Krzywiniu – kierunek Lubiń 21 ha, kierunek Jerka 3 ha 1996-2000, w Łuszkowie 9 ha – 2010 i nowych osiedli mieszkaniowych: 87 działek w Krzywiniu 1996, 102 działki w Cichowie 1996-99.
  • Powołanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krzywiniu (1993).
  • Powołanie pierwszej w Wielkopolsce Rady Miejskiej Młodych (1997).
  • Od wielu lat, z jego inspiracji działały organy opiniodawcze powołane przy Burmistrzu: Forum Rolnicze i Forum Gospodarcze.

Za dotychczasowy dorobek otrzymał wiele odznaczeń państwowych i branżowych:

w 1997 roku był finalistą konkursu „Wielkopolski Wójt/Burmistrz Roku”,

a w 2004 otrzymał wyróżnienie „Dobry Gospodarz” regionalnego pisma „Wiadomości Kościańskie”.

Przebieg kariery zawodowej:

1981- 1987 Swarzędzkie Fabryki Mebli, Zakład nr 6 w Kościanie – stanowiska kierownicze,

1987 – 1990 Zakład Mechaniczny WZGS w Lesznie – kier. Działu Konstrukcyjno- technologicznego,

1990 – 2010 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.

od 2011 – starszy specjalista ds. rozwoju sieci drogowej, ewidencji dróg i gospodarki gruntami w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościanie.

 

Działalność społeczna:

– założyciel i autor tekstów do „Wieści Krzywińskich” (1991 – 2010),

– przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej

i Nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu (1993 – 1997),

– członek założyciel Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego (1996), od 2014

członek Zarządu,

– redaktor I, II i III tomu „Z przeszłości Ziemi Krzywińskiej” (2000, 2005, 2010),

– współtwórca Skansenu Filmowego Soplicowo (1999),

– wspierał powstanie Krzywińskiej Kolei Drezynowej i Kolejki Parkowej w Cichowie,

– pomysłodawca i współtwórca Europejskich i Krajowych Zawodów Sikawek Konnych w Cichowie (2000 – 2012),

– od 1991 wiceprezes, a od 1996 prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krzywiniu.

– od 1999 wiceprezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Kościanie.

– od 2009 członek Związku Literatów Polskich, autor aforyzmów i fraszek,

– członek założyciel (jako osoba fizyczna) „Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Działania – Wielkopolska Gościnna”, członek Rady LGD (od 2007).

Wyróżnienia, sukcesy:

– finalista konkursu „Wielkopolski Burmistrz, Wójt Roku 1997”,

– wyróżnienie „Dobry Gospodarz” Wiadomości Kościańskich” (2004),

– Godło Promocyjne „Orła Białego” (2007),

Odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011),

Złoty Znak Związku OSP RP (2001)

Krzyż Św. Floriana (2006 – najwyższe odznaczenie strażackie Czeskiej Republiki),

Krzyż Św. Floriana (2013 – najwyższe odznaczenie strażackie Słowackiej Republiki)    i wiele innych

Pełnił szereg funkcji w organizacjach samorządowych i społecznych, m.in. był wiceprezesem Związku Gmin Turystycznych „Wielkopolska Gościnna” (10 gmin), przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska, członkiem zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, członkiem zarządu Stowarzyszenia Wiatraki Wielkopolski.

 

Don Chichot

 

więcej: https://www.facebook.com/pbuksalewicz/timeline/story?ut=32&wstart=-2051193600&wend=2147483647&hash=466767950112231&pagefilter=3&ustart=1

db