Kolejne spotkanie „Z muzami na ty”

23 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w Klubie Seniora Fundacji Pomocy Ludziom „Jest nadzieja” os. Stare Żegrze 18 w Poznaniu, odbędzie się spotkanie

 • z dr. Waldemarem Prussakiem – nauczycielem akademickim zawodowo specjalizującym się w problematyce zarządzania jakością i zarządzania przedsięwzięciami, a jednocześnie pasjonatem zajmującym się fotografią i podróżami. Zwiedził Ziemię Świętą, Włochy – w tym Sycylię, a w kwietniu b.r. był w Fatimie. Opowie o swoich fascynacjach w Fatimie.
 • Wiersze napisane po pielgrzymce w Fatimie czytać będzie Danuta Bartosz.
 • Joanna Bednarczyk – Gospodyni spotkania.Serdecznie zapraszamy

dr Waldemar Prussak

 

ImageAbsolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje w Instytucie Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w problematyce zarządzania jakością i zarządzania przedsięwzięciami. Do zakresu jego szczególnych zainteresowań należy użyteczność i dojrzałość systemów zarządzania jakością. Uczestniczył w wielu przedsięwzięciach naukowo-badawczych, w tym – międzynarodowych. Konsultował wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych. Jest audytorem wiodącym systemów zarządzania jakością.

Posiada bogaty dorobek publikacyjny z zakresu zarządzania jakością, zarządzania projektami i ergonomii. Jest współautorem wydanego w 1997 r. podręcznika pt. „Zarządzanie przedsięwzięciami” oraz autorem podręcznika pt. „Zarządzanie jakością. Wybrane elementy”, wydanego w 2003 r.

 

Kilka słów o Fundacji, współpracującej ze Wielkopolskim Związkiem Literatów Polskich, w ramach cyklu „Z muzami na ty”:

FUNDACJA JEST NADZIEJA

fundacja-jest-nadziejaCzłowiek jest z natury dobry.
Żadne zło nie powinno zaprzeczyć tej prawdzie.

Fundacja ma statut Organizacji Pożytku Publicznego.
Na rzecz fundacji można odpisać 1% od podatku!

Swoje cełe fundacja realizuje poprzez:

 • systematyczną, bezpłatną pomoc prawnika,
 • bezpłatną pomoc psychiatry i psychologa,
 • fachowa pomoc w wychodzeniu z alkoholizmu, narkotyków i innych uzależnień,
 • wspomaganie potrzebujących,
 • prowadzenie obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • bezpłatne przedszkole,
 • powadzenie nieodpłatnej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
 • pomoc w nauce dzieciom i młodzieży
 • grupy zainteresowań i dokształcanie, też osób starszych

Przyszłym celem Fundacji jest:

 • prowadzenie domu opieki dla osób starszych, samotnych
 • kompleksowa rehabilitacja medyczna, zawodowa, społeczna, między innymi w formie specjalistycznych poradni, ośrodków, gabinetów zabiegowych i rehabilitacyjnych
 • tworzenie funduszy celowych, w tym funduszy stypendialnych i pomocowych.

Jeśli to możliwe, jeśli chcesz w tym uczestniczyć to warto naszą działalność wesprzeć materialnie albo swoją pracą pomóc w działalności Fundacji.
Z okazane serce bardzo dziękujemy.

Dane adresowe fundacji:
Fundacja Pomocy Ludziom JEST NADZIEJA
os. Stare Żegrze 42/9, 61-249 Poznań
tel. 061 … 879 69 44

E-mail:
fundacja.jestnadzieja@gmail.com

Numer konta bankowego:
PKO BP S.A. 34 1020 4027 0000 1202 0470 6257

więcej:http://www.zegrze.archpoznan.pl/parafia/fundacja-jest-nadzieja/

db