Rytmy pracy twórczej Karola Samsela – odcinek 2. MASOCHIZM…

Zapraszamy na drugi odcinek serii „Rytmy pracy twórczej”. W odcinku pt. „Masochizm” Karol Samsel odpowiada na pytanie: Czym jest wewnętrzny masochizm? Czy każdy autor musi być wewnętrznym masochistą? Czy literatura przesiąknięta masochizmem jest potrzebna? Jaki wpływ ma masochizm na proces twórczy? Kiedy autor staje się twórczym masochistą? Zapraszamy do oglądania i komentowania, to znaczy do dialogu i polemiki z Karolem Samselem.
„Rytmy pracy twórczej” to wyjątkowy cykl autorskich audycji Karola Samsela prezentujących krótkie, dwudziestopięciominutowe wykłady o aspektach świadomości twórczej, idei twórczości oraz fenomenie artyzmu. Rejonem poszukiwań i namysłu jest tu literatura z całą wpisaną weń przewrotnością, demonizmem i całopalnym, zbawczo-(nie)-ocalającym wymiarem.
Twórczość, masochizm, bluźnierstwo, smak, finezja, piękno oraz afirmacja – to raptem kilka z tytułów projektu mających stać się katalizatorem refleksji filozoficzno-literackiej i estetyczno-metafizycznej. Strażnikiem, ale i dekonstruktorem proponowanych pojęć staje się tu sam prowadzący dialog ze słuchaczem oraz widzem. Bliskie wydają mu się zarówno inteligentna empatia, makiawelizm, pełen nadziei sceptycyzm, jak i świadomość ironii tragicznej przypisanej nieodwracalnie do wszelkiej kategorii artyzmu dzisiejszego świata (potwornie!) „nieodczarowanego”.
Scenariusz i prowadzenie Karol Samsel Reżyseria i realizacja projektu Krzysztof Wiśniewski Kamery i montaż Krzysztof Wiśniewski. Muzyka Dawid Gębala W filmie omówione zostały następujące książki: Stefan Rieger „Glenn Gould czyli sztuka fugi” Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Gdańsk 2020 Gustave Flaubert „Bouvard i Pécuchet” Wydawnictwo Sic! Warszawa 2012 Warszawa 19 I 2020 roku
Poprzednie odcinki: Odcinek 1 – „Twórczość” https://www.youtube.com/watch?v=a-poK…
Karol Samsel (ur. w 1986 r.) – poeta, krytyk literacki, polonista, filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu oraz kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939 Wydziału Polonistyki UW, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii UW. Członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Redaktor działu esejów i szkiców w kwartalniku literacko-kulturalnym „eleWator”. Mieszka w Ostrołęce. Badacz życia i twórczości Wandy Karczewskiej. W ostatnich lat opublikował tomy wierszy Jonestown (2016), Z domami ludzi (2017), poemat Autodafe (2018-2020), monografię Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu (2015) i zbiór tekstów Inwalida intencji. Studia o Norwidzie (2017). Na www FORMY prowadzi blog „NOTES Karola Samsela” – http://www.wforma.eu/notes-karola-samsela.html.
Krzysztof Wiśniewski (ur. 2 kwietnia 1978 r. w Szubinie w woj. kujawsko-pomorskim) – poeta, publicysta, propagator poezji, archiwista, twórca filmów dokumentalnych i teledysków. Jest absolwentem Wszechnicy Polskiej na kierunku Finanse i rachunkowość. Debiutował na początku 2001 r. we wspólnie wydanym tomiku z Wincentym „Witkiem” Różańskim „Posrebrzane pola słów” (Poznań 2001; Warszawa 2008). Znalazło się w nim 11 wierszy Krzysztofa Wiśniewskiego. Wkrótce zaczął gromadzić wszelkie materiały o życiu i twórczości poety. Publikował o nim artykuły w „Merkuriuszu Poznańskim”, a w latach 2011 – 2015 był głównym redaktorem strony internetowej poznańskiego twórcy: www.wincentyrozanski.art.pl .
Od połowy 2017 roku jest redaktorem naczelnym strony www.stachuriada.pl poświęconej życiu i twórczości Edwarda Stachury. Organizuje stachuriady jemu dedykowane pod nazwą: Zimowa Stachuriada – Siekierezada (od 2018), Niebieska Tancbuda (z Barbarą Rejek od 2019), Otulina, czyli pośpiewajmy w krzywej sośnie (z Katarzyną i Sławkiem Kasianiuk od 2020). W 2012 r. wydał już własny zbiór 25 wierszy zatytułowany „Spotkania z ciszą”. Publikował swoje wiersze w prasie katolickiej oraz w „Protokole Kulturalnym” i „Karanie”. W latach 2001 – 2006 należał do Klubu Literackiego Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, obecnie pod nazwą Klub Literacki Dąbrówka. W maju 2006 r. wystąpił dla Telewizji Kablowej Winogrady w Poznaniu w programie „Wierszokleci i poeci”.
db