Złotą książkę Witka Różańskiego w 2020 roku otrzymuje o. dr Antoni Rachmajda OCD

 

Witek Wincenty Różański

– ur. 12 lipca 1938 w Mosinie, zm. 3 stycznia 2009 w Poznaniu. Poeta, debiutował w 1968 r., żył wyłącznie z pisania wierszy. Był przyjacielem Edwarda Stachury, który uczynił go również jednym z bohaterów powieści „Cała jaskrawość”., nazywając go synem bogini…. 

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Witka Wincentego Różańskiego, 20 listopada  2020 roku

Członkowie Kapituły:

Małgorzata Kasztelan-Różańska – przewodnicząca Kapituły

Danuta Bartosz – wiceprzewodnicząca Kapituły

Tadeusz Żukowski – redaktor literacki Kapituły

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Zagórska – rzecznik prasowy Kapituły

 

Na wniosek Przewodniczącej Kapituły, wdowy po Witku, pani  Małgorzaty Kasztelan-Różańskiej

podjęto Uchwałę nr 11/20 o przyznaniu w roku 2020

Złotej Książki – Nagrody im. Witka Wincentego Różańskiego

poecie, o. dr. Antoniemu Rachmajdzie OCD

za całokształt twórczości literackiej

Uchwałę podjęto jednomyślnie..

Realizując program IV Międzynarodowej Konferencji Potyckiej wręczenie nagrody odbędzie się 21 listopada 2020 r. o godz. 15:00 w Bazylice św. Józefa w Poznaniu (KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH), na Wzgórzu św. Wojciecha.

Podpisy Członków Kapituły:

Małgorzata Kasztelan-Różańska – przewodnicząca Kapituły

Danuta Bartosz – wiceprzewodnicząca Kapituły

Tadeusz Żukowski – redaktor literacki Kapituły

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Zagórska –  rzecznik prasowy Kapituły

Kilka słów o tegorocznym Laurecie:

o. dr Antoni Rachmajda OCD – karmelita bosy Warszawskiej Prowincji, kapłan, poeta i teolog. W latach 2001-2014 redaktor naczelny Zeszytów Karmelitańskich. Autor trzech tomów wierszy, artykułów poświęconych zagadnieniom duchowości. „

WYKSZTAŁCENIE:

 Poznań; tytuł doktora teologii – Poznań [2018]

Wykształcenie: szkoła średnia: LO Śrem 1976-1980; Studia wyższe mgr: Archeologia, UAM Poznań 1980-1985 (mgr archeologii); studia filozoficzno-teologiczne: mgr 1988-1995 (Poznań, Kraków); studia specjalistyczne terezjańsko-sanjuanistyczne w Hiszpanii (Avila-Burgos) z tytułem licencjatu z teologii duchowości [1998-2000]; studia doktoranckie, zakończone tytułem doktora teologii (Poznań 2018).

KARMELITA BOSY

od maja 1987 r., święcenia kapłańskie w 1995 r.; pracował w karmelitańskiej parafii w Łodzi (1995-96), w parafii wrocławskiej (1996-98), studia w Hiszpanii (1998-2000); 2000-2014 w Poznaniu; od 2014 do dziś: klasztor we Wrocławiu.

 DOKONANIA –ZAJĘCIA – DZIEŁA

Archeolog

na UAM w Poznaniu, prowadził samodzielnie wykopaliska w ramach Zespołu Badań Kujaw UAM; współautor cytowanego artykułu: „Recepcja surowców małopolsko-wołyńskich w krzemieniarstwie faz I-III A kultury pucharów lejkowatych na Kujawach [Reception of Little Pollsh-Volhynian Secondary Raw Materials in Flint Industry of Phases I-IIIa of the Funnel Beaker Culture in Kuiavia (1985); mgr archeologii UAM Poznań [1986]

Teolog – karmelita Bosy [od 1987] 

Autor artykułów specjalistycznych z teologii duchowości:

Potrzeba pustyni dzisiaj, Zeszyty Karmelitańskie, 3 (16) 2001, s. 21-32.

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej – od świadectwa wiary do autorytetu duchowego, Zeszyty Karmelitańskie 4 (17) 2001, s. 52-62

Głębia człowieka u Jana od Krzyża

Myśleć z Bogiem. Słów kilka o medytacji, Zeszyty Karmelitańskie, 1 (26) 2004, s.

 

Tłumacz z języka hiszpańskiego:

– 4 książek

Pierwsze kroki na modlitwie. ABC mistyki, Flos Carmeli 2005

Wzrastanie w modlitwie. ABC mistyki, Flos Carmeli 2009

 1. Alvarez,

Girves , Karmelitanka świecka

– Tłumacz około 100 artykułów z dziedziny teologii, filozofii i poezji

 – Redaktor naczelny kwartalnika „Zeszyty Karmelitańskie”: 2002-2014 r.

– Red. sympozjum: „Głębia” (2002) i „Autentyczność” (2003)

– Organizator dyskusji panelowych poświęconych „Autentyczności” (2003), „Słowu”, „Sukcesowi” oraz 

– Prowadzący wieczory autorskie w Muzeum-pracowni I. Kraszewskiego z poetą Andrzejem Sikorskim oraz poświęcony „Zeszytom Karmelitańskim”

– Dyrektor Instytutu Duchowości Karmel we Wrocławiu [od 2015 r

– Wykładowca doktryny świętych Karmelu [św. Teresa od Jezusa i Jan od Krzyża] oraz duchowości – w  karmelitańskich instytutach Duchowości w Poznaniu i we Wrocławiu   

 Autor rozmów przeprowadzonych dla „Zeszytów Karmelitańskich”

 1. Angela Ales Bello (razem z E. Zielonką): Jaki jest nasz dzisiejszy dom? Rozmowa z Angelą Ales Bello, profesor filozofii na Uniwersytecie Laterańskim; ZK 1 (30) 2005,s.
 2. „Rozmowa z Magdaleną i Katarzyną Kaczmarek, lekarkami przez 17 lat pracującymi w hospicjum domowym św. Jana Kantego w Poznaniu”; Zeszyty Karmelitańskie 2 (35) 2006, s.
 3. Michałem Musielakiem: „O zdrowiu duszy i ciała. Rozmowa z prof. Michałem Musielakiem, historykiem i bioetykiem, dr hab. prof. AM w Poznaniu, kierownikiem Katedry Nauk Społecznych”; Zeszyty Karmelitańskie 3 (36) 2006.
 4. Grzegorzem Górnym (razem z M. Mazurkiem): „Trwa walka o kształt kulturowy, obyczajowy, religijny świata zachodniego”. Rozmowa z Grzegorzem Górnym, byłym red. naczelnym kwartalnika „Fronda” i tygodnika „Ozon”, publicystą, twórcą filmów”; Zeszyty Karmelitańskie 4 (37) 2006.
 5. Ks. Andrzejem Trojanowskim: „O tym czy diabeł istnieje i jego wpływie na nasze życie. Rozmowa z ks. Andrzejem Trojanowskim, egzorcystą”; Zeszyty Karmelitańskie 2 (39) 2007
 6. Bronisławem Wildsteinem (razem z M. Mazurkiem): „Konserwatyzm oznacza dzisiaj realizm”. Rozmowa z Bronisławem Wildsteinem, dziennikarzem, pisarzem, intelektualistą”; Zeszyty Karmelitańskie 1 (42) 2008
 7. Barbarą Wróbel: „Rozmowa z psychoterapeutą, Barbarą Wróbel; Zeszyty Karmelitańskie 2 (43) 2008
 8. Barbarą Fedyszak-Radziejowską (razem z A. Rybińską): „Sprawiedliwość między ludźmi. Rozmowa z Barbarą Fedyszak-Radziejowską, socjologiem”; Zeszyty Karmelitańskie 4 (49) 2009
 9. Zbigniewem Kozubem: „Zamieszkałem pod lasem w domu z ogrodem… Rozmowa z kompozytorem Zbigniewem Kozubem”; Zeszyty Karmelitańskie 1 (46) 2009
 10. Krystyną Grzybowską, Maciejem Rybińskim i Aleksandrą Rybińskimi: „Rozmowa o uczciwości – z P. Krystyną Grzybowską, Maciejem Rybińskim i Aleksandrą Rybińską”; Zeszyty Karmelitańskie 2 (47) 2009.
 11. Kazimierzem Ilskim (z M. Oliwą-Ciesielską i M . Jekelem): „Nikt nie oczekuje niesprawiedliwości. Rozmowa redakcyjna z prof. Kazimierzem Ilskim, historykiem”; Zeszyty Karmelitańskie 3 (48) 2009
 12. Z ks. Pawłem Bortkiewiczem TChr: „Rozmowa z etykiem ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem TChr o niesprawiedliwości (Część 1). Oblicze niesprawiedliwego świata”; Zeszyty Karmelitańskie 3 (48) 2009;  „Rozmowa z etykiem ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem TChr o niesprawiedliwości (Cześć 2). Niezgoda na niesprawiedliwość”; Zeszyty Karmelitańskie 4 (49) 2009;
 13. Z Ładą Gorpienko: „Wyśpiewać życie. Rozmowa z Ładą Gorpienko, śpiewaczką, Ukrainką mieszkającą i śpiewającą w Polsce”, Zeszyty Karmelitańskie 2 (51) 2010
 14. Z Leszkiem Długoszem: „O przyjaźni rozmowa z Leszkiem Długoszem”, Zeszyty Karmelitańskie 4 (53) 2010

Dziennikarz

– współautor kilkudziesięciu audycji w katolickim Radio Emaus, Katolickim Radio Rodzina we Wrocławiu, Polskim Radio Poznań oraz programie 2 polskiego radia

– członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

POETA – AUTOR

Autor książek poetyckich

Z daleka przychodzisz Boże, Carmelitanum, Poznań 1990

W Twym jasnym cieniu, Carmelitanum, Poznań 1995

Pustelnik północnego ogrodu, Flos Carmeli, Poznań 2011

Kilkunastu wierszy rozproszonych (m.in. w antologiach Bożonarodzeniowych)

Red. jednej antologii

KARMELICI BOSI W POZNANIU

Rozmowy w Radiu Poznań. słuchaj::

Dr.Antoni Rachmajda -teolog,poeta,wieloletni redaktor „Zeszytów Karmelitańskich” przez lata związany był z Klasztorem Karmelitów w Poznaniu, dziś prowadzi „Instytut Duchowości Karmelitańskiej ” we Wrocławiu.Jaka była jego droga do Karmelu? Co znajdziemy w tomikach wierszy: „Pustelnik północnego ogrodu „i „Pustelnik w krainie kłamstwa”.:
 
 
.Ilona Szwajcer – rozmawiała o ogrodach i wyciszeniu z O. Antonim Rachmajdą. Ojciec Antoni Rachmajda, poeta, ogrodnik, karmelita z Poznania mówił w Babim Lecie i potrzebie spokoju i refleksji, o ciszy  i o tym, czym jest, czym może być, ogród w życiu człowieka.

http://radiopoznan.fm/audycja/porozmawiajmy-o/ojciec-antoni-rachmajda-poeta-karmelita.html

db