Zapalają się lampki obecności polsko-niemieckiej antologii „Jak podanie ręki” w różnych miejscach świata

Pokłosiem wydania polsko-niemieckiej antologii poezji współczesnej „Jak podanie ręki” było nawiązanie aktywnej współpracy z poznańskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Towarzystwem Polsko Niemieckim w Poznaniu. Antologię polsko- niemiecką przesłaliśmy do 125. bibliotek,centrów kultury, instytutów slawistyki, centrów kultury Polonii na terenie Niemiec. Zapalały się kolejne lampki obecności naszej książki na terenie Niemiec:

  •  Biblioteka Narodowa w Berlinie na swoim głównym plakacie przez rok prezentowała okładkę książki.
  • Pisarze niemieccy po otrzymaniu antologii zaproponowali nam współpracę ze Związkiem Literatów Niemieckich.
  • Radio Bayern emitowało jednogodzinną audycję promującą naszych pisarzy  i wiersze pomieszczone w  antologii „Jak podanie ręki”.
  • W październiku b.r. wspólnie z kolegami z Niemiec organizujemy festiwal międzynarodowy, który będzie okazją do zawarcia głębszych relacji środowiskowych.

  • W tym roku, już po raz drugi byliśmy zaproszeni na kolejną, piątą edycję KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA „Lesen gehen…” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH.

V EDYCJA KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA „Lesen gehen…”

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

13 maja 2017 r. w Poznaniu, w Bibliotece Filologicznej NOVUM Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM (Al. Niepodległości 4) odbyła się V edycja Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Poznański Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego zorganizował po raz pierwszy Konkurs Pięknego Czytania „Lesen gehen…” w maju 2013 r. razem z Biblioteką Niemiecką UAM Partner Goethe-Institut, której kierownikiem była pani Zuzana Sikorska. W związku ze zmianami strukturalnymi nowym partnerem w organizacji Konkursu Pięknego Czytania jest Biblioteka Filologiczna NOVUM, którą kieruje pani Danuta Plucinska. Wsparcia w organizacji udzielił również Goethe-Institut w Warszawie. Konkurs koordynowała pani Agata Frankowska we współpracy z panią Wiesławą Metello-Kasprzyk oraz panią Joanną Kraczkowską.

Konkurs adresowany był do uczniów z całej Wielkopolski oraz powiatu wałeckiego. Zadaniem uczestnika była prezentacja dwóch wybranych wierszy z listy utworów, która została opracowana przez organizatorów konkursu. Tym razem temat przewodni utworów literackich brzmiał: „Wandern”. Oceniane były cztery równorzędne kryteria: płynność, wymowa, intonacja oraz interpretacja wiersza. Uczestnik mógł otrzymać za występ maksymalnie 20 punktów.

W święcie poezji uczestniczyło 28 uczniów ze szkół podstawowych oraz
41 uczniów z gimnazjów, w sumie 69. Uczestnicy przyjechali razem z nauczycielami, niektórzy nawet z rodzicamiJ

 

Laureatami V edycji Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”

dla szkół podstawowych zostali:

 

I miejsce – Julia Krysztofowicz – Zespół Szkół Spłecznych im. św. Urszuli Ledóchowskiej nr 1 w Poznaniu STO (Rudolf Otto Wiemer: „Urlaubsreise” oraz Ingeborg Bachmann: „Abschied von England”), opiekun: pani Barbara Kwilecka-Hoffman

II miejsce – Bartosz Kasperkowiak – Szkoła Podstawowa w Niemczynie (Karin Haffner: „Kinder wollen sich bewegen” oraz Hans Adolf Halbey: „Urlaubsfahrt”), opiekun: pani Aneta Kaiser

III miejsce – Antoni Falkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 22 w Poznaniu w Zespole Szkół nr 2 im. A.T. Działyńskiego (Erich Mühsam: „Ich bin ein Pilger“ oraz Friedrich Förster: „Ich bin ein lustiger Wandersmann“) , opiekun: pani Ewa Czaronek.

Za ciekawą interpretację prezentowanych utworów wyróżnienie otrzymali:

Jakub Buchwald – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 52 Fundacji Familijny Poznań (Renate Buddensiek: „Ausflug der Wale“ oraz Heinz Janisch: „Mit einem Buch in der Hand gehört dir ein ganzes Land“), opiekun: pani Hanna Kujawiak oraz

Zuzanna Krysiak – Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie (Georgi Kratochwil: „Da!” oraz Helmut Ballot: „Papierschiff im Rinnstein“), opiekun: pani Daria Wróblewska

W skład jury konkursu dla szkół podstawowych wchodziły: przewodnicząca jury –pani Romana Kaczmarek (nauczyciel j. niemieckiego, członek Poznańskiego Oddziału PSNJN), pani Alicja Kierończyk (studentka filologii germańskiej UAM w Poznaniu), pani Marie-Luise Loewe (pochodząca z Niemiec, uczestnik programu Kulturweit) oraz pani Eva Teshajev-Sunderland (wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM, lektor DAAD).

Laureatami V edycji Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”

dla szkół gimnazjalnych zostali:

 

I miejsce – Kacper Kujawa z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach (Hans Adolf Halbey: „Urlaubsfahrt” oraz Georgi Kratochwil: „In der Eisenbahn”) opiekun: pani Dorota Mrozińska

II miejsce – Zofia Hertmanowska z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie (Helmut Ballot: „Papierschiff im Rinnstein“ oraz Heinrich Hoffmann: „Die Geschichte vom fliegenden Robert“) opiekun: pani Monika Ratajczak

III miejsce – Wiktoria Marciniak z Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy (Michael Kunze: „Jeder Abschied ist der Anfang einer Reise“ oraz Volkslied: „Klein Häschen wollt spazieren gehen“), opiekun: pani Justyna Mańka

Za ciekawą interpretację prezentowanych utworów wyróżnienie otrzymali:

Maria Narożna – Zespół Szkół Spłecznych im. św. Urszuli Ledóchowskiej nr 1 w Poznaniu STO (Ernst Jandl: „Wanderung” oraz Anastasius Grün: „Zwei Heimgekehrte”) opiekun: pani Katarzyna Finke oraz

Sophie Williams – Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki w Poznaniu (Karin Haffner: „Kinder wollen sich bewegen” oraz Renate Budensieg: „Ausflug der Wal“), opiekun: pani Anna Lewicka – Maciejewska.

W skład jury dla gimnazjów wchodziły: przewodnicząca jury – pani Małgorzata Fojecka (nauczyciel języka niemieckiego, członek Poznańskiego Oddziału PSNJN, ekspert projektu DELFORT), pani Nina Franke (rodzimy użytkownik języka niemieckiego, uczestnik programu Kulturweit) pani Susanne Jeluk (rodzimy użytkownik języka niemieckiego, lektor) oraz pani Karolina Mocek (doktorantka w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu).

Gorące podziękowania składamy instytucjom i firmom, które wsparły V edycję Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”

Laureatom serdecznie gratulujemy zaszczytnych miejsc!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za pełne emocji i zaangażowania prezentacje wierszy!

 

 logo psnjn          goethe-institut-biblioteka        biblioteka novum

goethe-institut logozy:logo schloss trebnitz

rfn wroclaw       turkol

 

logo pnwm

 

logo pearson o        Klett

 

pwn logo              hueber logo2

     bahlsenBiosphare Potsdam

 

ZFA

więcej: http://poznan.psnjn.org/index.php/pl/lesen-gehen/8-konkurs-piknego-czytania-lesen-gehen/145-v-edycja-konkursu-piknego-czytania-lesen-gehen

db