Prof. Bogumiła Kaniewska pierwszą w historii kobietą na stanowisku rektora UAM!

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ma nowego rektora. Została nim pani prof. Bogumiła Kaniewska – literaturoznawczyni, polonistka tłumaczka, a do tej pory prorektor ds. studenckich.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska zawodowo związana jest z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Jako badacz specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. Jest autorką blisko 100 prac naukowych – książek i artykułów. Jest także tłumaczką prozy anglojęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy dziecięcej, która stanowi jej wielką pasję. W latach 2012-2016 prof. Bogumiła Kaniewska pełniła funkcję dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
O funkcję rektora UAM ubiegało się dwoje kandydatów: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – fizyk, prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM. Stosunkiem głosów 132:76 na rektora poznańskiego uniwersytetu wybrano prof. Kaniewską– prorektora UAM ds. studenckich. Czteroletnia kadencja nowych władz rektorskich rozpocznie się 1 września.a od 2016 

Jej Magnificencji

Pani Rektor prof. dr hab. Bogumile Kaniewskiej

Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich

serdecznie gratuluje i życzy

wielu sukcesów budzących uznanie 

w dalszym utrwalaniu dorobku naukowego

i podnoszeniu rangi prestiżu UAM

                                                               

  Prezes WO ZLP – dr n. hum. Ares Chadzinikolau

 

Kandydując na rektora UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska napisała o sobie:

 
Literaturoznawczyni i polonistka

Jestem autorką blisko 100 opracowań naukowych, w tym książek i artykułów.

Moja specjalizacja

W pracy badawczej specjalizuję się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury.

Od dyrektora do rektora?

W latach 2005-2012 byłam zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, 2012-2016 – dziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, a od 2016 – prorektorem UAM.

Moją pasją jest tłumaczenie

Jestem tłumaczką prozy anglojęzycznej, głównie literatury dla dzieci, którą zajmuję się także naukowo.

 

Mój życiorys

1982 – świadectwo dojrzałości w IV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu

1988 – magisterium na UAM

1988-1989 – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 85 w Poznaniu

1989-1991- studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

1991 – podjęcie pracy w Instytucie Filologii Polskiej UAM

1995 – doktor nauk humanistycznych

2001 – doktor habilitowana

2005-2012 – zastępca dyrektora IFP do spraw nauki

2008-2012 – przewodnicząca Komisji Edukacji Komitetu Nauk o Literaturze PAN

2011 – kierownik Zakładu Semiotyki Literatury

2012-2016 – zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk o Literaturze PAN

2012-2016 – dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

2015 – tytuł profesora nauk humanistycznych

2016 – Prorektor ds. studenckich UAM

 • wraz z zespołem zdobyłam pierwszy w Polsce grant POWER na rozwój kształcenia polonistów.

Jako dziekan WFPiK:

 • zakończyłam i rozliczyłam kompleksowy remont Collegium Maius (kontynuując pracę prof. Józefa Tomasza Pokrzywniaka);
 • wyprowadziłam WFPiK z pozycji najbardziej zadłużonego Wydziału UAM na pozycję jednostki z nadwyżką finansową;
 • podczas mojej kadencji Wydział otrzymał kategorię A+;
 • przeprowadziłam – z sukcesem – Wydział przez proces optymalizacji zarządzania finansami na UAM.

Jako prorektor ds. studenckich:

 • wprowadziłam program wsparcia psychologicznego dla studentów UAM (obejmujący zatrudnienie lekarza psychiatry i specjalisty ds. trudności poznawczych);
 • powołałam sieć koordynatorów ds. osób z niepełnosprawnościami na Wydziałach;
 • nadzorowałam we współpracy z władzami kanclerskimi remont DS. Hanka;
 • wprowadziłam – we współpracy z prorektor prof. Beatą Mikołajczyk – program Gdy Nauka Jest Kobietą;
 • wsparłam inicjatywę Forum Dziekanatów – cyklicznych spotkań i szkoleń pracowników dziekanatów;
 • wprowadziłam serię szkoleń dla kadry naukowej oraz pracowników administracji w zakresie trudnych zachowań studenta;
 • koordynowałam przygotowania (a obecnie realizację) europejskiego grantu na utworzenie Uniwersytetu Europejskiego w konsorcjum ośmiu uniwersytetów – EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions).
 

Moje książki

To, co napisałam…
 • Wszystkie
 • Podręczniki
 • Redakcje
 • Teoria literatury
 • Tłumaczenia

Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki,

sytuacje i tematy

 
 

Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego

 
 

Wyprzedaż semiotyki

 
 

Teoria literatury

 
 

Świat w granicach „ja”. O narracjipierwszoosobowej

 
 

Śladami Tristrama Shandy

 
 

Pieśń Łowcy

 
 

Logos i mythos w kulturze XX wieku

 
 
 

Czego nie wiecie o kandydatce…

Kilka ciekawostek o mnie
 
 
więcej:

db