Zapraszamy na otwarcie „Drogi Przemyśleń”

ZAPROSZENIE NA OTWARCIE DROGI PRZEMYŚLEŃ

które odbędzie się w sobotę 25 lipca 2020 r.

w Ciechowie, na początku Drogi, o godz. 15:00

zapraszają:

Prezes OSP – Alojzy Jędrzychowski

Pomysłodawca, autor aforyzmów i koordynator projektu – Paweł Buksalewicz

db