VI Konkurs „Lesen gehen”

 

Du holde Kunst /Szanowna sztuko

Nie spotkaliśmy się w Bibliotece Filologicznej Novum UAM w Poznaniu na konkursie „Lesen gehen..”  i  nie wysłuchaliśmy prezentacji wierszy w wykonaniu uczniów w sobotę, 23 maja b.r. .

Wierzymy jednak, że VIII edycja Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” odbędzie się 24 października, w ramach projektu „Poetycka jesień 2020” oraz jako wydarzenie towarzyszące IV Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej, której organizatorami są  Wielkopolski Oddział ZLP i Fundacja Literacka „Jak podanie ręki”.

Pierwsza edycja konkursu „Lesen gehen…” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych odbyła się 25 maja 2013 roku. Na życzenie uczniów kończących gimnazjum zorganizowaliśmy, w roku 2015,  również konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W następnym roku jesienią,  w wyniku współpracy pani Marii Kopeć, reprezentującej Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego i pani Danuty Plucińskiej, dyrektora Biblioteki Filologicznej Novum UAM,  nawiązaliśmy kontakt z „Fundacją Literacką Jak podanie ręki” i jej prezesem Danutą Bartosz. Zaowocowało to wspólnym projektem Poetyckiej jesieni. Wyruszyliśmy w drogę” z wierszami napisanymi w różnych językach świata. Czytaliśmy je w bibliotekach, w pociągach, na dworcach, w parkach, autobusach i w Pile na targowisku.

Lesen gehen 2018 w Poznaniu

Od 2017 roku konkurs „Lesen gehen…”  włączony został do programu corocznej Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej, organizowanej przez Wielkopolski Oddziału ZLP oraz Fundację Literacką Jak podanie ręki. Utarł się już zwyczaj, że poeci niemieccy uczestnicząc w konferencji są również członkami jury konkursu.

 

W czasie spotkań organizacyjnych, w trakcie których przygotowywaliśmy program festiwalu, powstawały nowe pomysły, zwiększał się  krąg współpracujących z nami osób i instytucji. Z niektórymi spotykaliśmy się tylko raz, z wieloma pozostajemy w stałym w kontakcie. Każdego roku znajdujemy kolejnych nowych partnerów i rozszerzamy listę projektów. 

Pokłosie „lesen gehen”, przykłady:

Opracowanie książkowe (220 stron) Danuty Bartosz pt. „Być dobrym jak chleb”. Faktografia Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej:

  • Na str. 179- 182 relacja Tomasza Klapczarka pt. „Cysters- lokomotywa dziejów”. Czytanie wierszy w różnych językach w specjalnym zabytkowym pociągu retro. Wspólnie śpiewamy Remedium i Jedzie pociąg z daleka...”

    więcej: http://www.zlpwlkp.pl/?p=2142

zd

Uczniowie czytali fragmenty listów oraz grypsów pisanych w czasie II wojny światowej przez trzy Polki uwięzione i skazane za działalność przeciwko Trzeciej Rzeszy.

Historię niezwykłej przyjaźni: Krystyny, Leny i Marii z Helgą, córką strażniczki w więzieniu Alt Moabit w Berlinie opisali w książce „Zelle Nr. 18” obecni na sali autorzy z Niemiec: pisarka Simone Trieder oraz historyk Lars Skowronski.

  • Zespół poetycko – muzyczny w składzie:

Julia Baran – Lena Dobrzycka

Agnieszka Nieradko – Maria Kacprzyk

Marta Jarząbek – Krystyna Wituska

Marta Osak – Helga Grimpe
Jan Fecek – narrator

Adam Janicki – wiolonczela

Agata Kurowska – skrzypce

Michał Ratic – obój

 

dostarczył organizatorom i uczestnikom konkursu oraz autorom książki niezapomnianych wzruszeń. Występem uczniów zachwycił się również pan Konrad Kutt, organizator spotkań „Salonabend”, który zaprosił jednego z wykonawców koncertu – oboistę Michała Ratica do Berlina, na występ z japońskim wirtuozem oboju Katsuya Watanabe. Wspólny koncert p.t. „Uczeń spotyka Mistrza” odbył się 18 stycznia 2020.

pdfSalonabend

  • Michał Ratic o koncercie: 

Koncert w Berlinie był spełnieniem marzeń. Zacząłem przygodę z moim instrumentem 5 lat temu i nie sądziłem, że tak szybko uda mi się zrealizować marzenie – jakim było spotkanie z jednym z najlepszych oboistów na świecie. Wiele razy gdy przygotowywałem się do ważnych występów, szukałem inspiracji wśród jego nagrań. Gdy w listopadzie dowiedziałem się o tym koncercie byłem jak w niebie. Parę razy musiałem sobie to uświadamiać, że spotkam tak wielkiego artystę. Jestem bardzo wdzięczny za tę możliwość inicjatorowi tego wydarzenia – Panu Konradowi Kutt,  dał mi szansę zaprezentowania się przed liczną publicznością, która przyjęła mnie bardzo ciepło. Po koncercie wiele rozmawialiśmy, byłem zachwycony. Jestem wdzięczny za otrzymanie szansy zagrania dla tak wspaniałych ludzi i przepięknym mieście!

 

Szlachetna sztuko / Du holde Kunst Franza von Schobera

podczas „VI Lesen gehen”

Franz Schubert by Wilhelm August Rieder 1875

Du holde Kunst to motyw VI edycji Konkursu Pięknego Czytania Lesen gehen.. dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, który odbędzie się 21 listopada 2020 roku.

An die Musik (więcej):

https://www.youtube.com/watch?v=D-VqK088TF4 

https://www.youtube.com/watch?v=3TDEyW9JLuc

https://www.youtube.com/watch?v=XFsaO7lZ6JU

An die Music

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,
Hast du mein Herz zu warmer Lieb’ entzunden,
Hast mich in eine beßre Welt entrückt!

Oft hat ein Seufzer, deiner Harf’ entflossen,
Ein süßer, heiliger Akkord von dir
Den Himmel beßrer Zeiten mir erschlossen,

Du holde Kunst, ich danke dir dafür!

Tekst: Franz von Schober

Muzyka: Franz Schubert

Tekst poety Franza von Schobera, jego początkowe słowa „Du holde Kunst”, czyli „Szlachetna sztuko” przyjmuje formę inwokacji, nadając utworowi uroczysty, sakralny charakter.

Klucz wiolinowy | Poradniki | Sklep Muzyczny.pl

Lesen gehen uczy wrażliwości i rozbudza potrzebę piękna. 

Dlaczego czytanie poezji przez młodego człowieka jest takie ważne? Czy lektura wierszy jest codzienną potrzebą do duchowej egzystencji, moralnego kształtowania się osobowości, czy też rozwoju emocjonalnego człowieka wchodzącego w dojrzałe życie?.

Podejmując decyzję udziału w konkursie i przygotowując się do niego uczeń nie tylko doskonali sposób wypowiedzi, recytacji, intonacji i interpretacji wiersza. Pierwszą przeszkodę, którą musi pokonać to zrozumienie treści i sensu utworu oraz zastanowienie się nad intencją autora.

Uczestnikowi konkursu nie jest już obce pojęcie ekfrazy i wzajemnego interdyscyplinarnego przenikania emocji twórczej. Uczeń czytając wiersz n.p. przy akompaniamencie gitary jest świadomy tego, że poezja i obrazy bywają inspiracją dla kompozytorów, a utwory muzyczne dla poetów, malarzy, rzeźbiarzy. Każde dzieło sztuki może stać się źródłem natchnienia. 

Konkludując, współoddziaływanie wszystkich dziedzin sztuki na siebie prowadzi do powstania form wypowiedzi artystycznych będących w zamierzeniu swoistego rodzaju syntezą sztuk. Pierwszym etapem na poziomie szkoły jest poznanie ponadczasowej i niewymiernej wartości sztuki, zwłaszcza poezji. Taki jest zamysł konkursu „Lesen gehen”

oprac.: Maria Kopeć

db

                                                                           Serdecznie zapraszamy!

 

ORGANIZATORZY

Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”

 

logo psnjn       GI-Aufkleber     BFN-niebieskie

 

PARTNERZY

jak podanie_reki2    zlp oddzial_wlkp     bbxx-logo       logo schloss_trebnitz        inbank  autoren lesen_vor_schulern