Parafrazując L. Staffa Jan Janusz Tycner „tworzy pieśni i ma przyjaciół…”

Poznań, 03 maja 2020 roku. 

Szanowny Pan Jan Janusz Tycner

          Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich ma zaszczyt przekazać Panu  wyrazy najwyższego uznania za podarowane dobro – ponad tysiąc prezentowanych wierszy w radiu Emaus oraz radiu Charków i Bayern w Monachium oraz  za wszystkie charytatywne dokonania w  upowszechnianiu kultury, Istotna także była Pana obecność podczas Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej, w której będąc konferansjerem realizował Pan kilkudniowy program wydarzenia skupiającego ponad 60 poetów, w tym 25 zagranicznych.    

            Pana pasja i aktywność przyczyniły się w znacznym stopniu do pomnożenia dorobku kulturalnego  naszego miasta i województwa, który trwale zapisał się na mapie kulturalnej kraju. Niech ten 44. letni staż pracy i dorobek twórczy będzie dla Pana powodem do dumy, a jednocześnie bodźcem do dalszego tworzenia i obdarzania nas pięknem słowa.

Życzymy długich lat życia przepełnionych realizacją dotychczas niespełnionych marzeń i nowych życiowych wyzwań oraz by szlachetne zdrowie w każdym dniu dawało siły do wyrażania słowami myśli skrywanych w zakamarkach pięknej Pana literackiej duszy. 

Oby ten nowy etap życia nieprzerwanie był inspiracją. Dotychczasową twórczość prasową i zalegające zapiski w szufladach – niech wreszcie pokażą literacką twarz Jana Janusza Tycnera. Z niecierpliwością czekamy na publikacje Pana książek. Przyszedł na nie czas.    

Łączymy wyrazy głębokiego szacunku i uznania

  • dr Ares Chadzinikolau –  Prezes Wielkopolskiego Oddziału ZLP
  • mgr Danuta Bartosz – Honorowy Prezes Wielkopolskiego Oddziału ZLP oraz Prezes Fundacji literackiej „Jak podanie ręki”