Paweł W. Płócienniczak – prezentacja filmowa tomu poetyckiego „Kilka słów”.

Paweł W. Płócienniczak /ur.1957/ – poeta i aforysta: „Sezon na peryferiach” (2005), „Okno z widokiem na smutek” (2010), „Nowa kwadryga” (2011), „Kilka słów” (2019). Fotoreporter, autor kilku wystaw autorskich, publikuje w prasie regionalnej. Działacz i animator kultury. Wyróżniony honorowym tytułem „Zasłużony dla kultury polskiej”. Członek Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

db