Elżbieta Jolanta Mikołajczyk – pedagog, poetka, pieśniarka i aforystka.

        Urodziła się w 1963 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, magister pedagogiki o kierunku nauczanie początkowe  (1987 r.). Ukończyła trzy rodzaje studiów podyplomowych w zakresie: filologii polskiej UAM w Poznaniu, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, Filia w Kaliszu (2000 r.), organizacji i zarządzania oświatą w nowej strukturze edukacji PWSZ w Kaliszu (2001 r.) oraz informatyki i technologii informatycznych UAM w Poznaniu na Wydziale Matematyki i Informatyki (2008 r.).
       Jest laureatką konkursów poetyckich: Turnieju Jednego Wiersza organizowanym przez OCK w ramach festiwalu „Wszystko jest poezją”: I nagroda (2009 r.,2013 r.), III nagroda ( 2004 r., 2008 r., 2012 r.), wyróżnienie (2007 r.,2014 r., 2019 r.), III nagroda w ogólnopolskim konkursie ,,Natura moich okolic” organizowanym przez ZNP w Zielonej Górze (2011r.), I miejsce w konkursie na walentynkowy wiersz miłosny organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wielkopolskim (2013 r.).

Jej wiersze zostały umieszczone w antologiach i almanachach m.in.

 • ,,Furtka słońca” IV Almanachu Agonu Poetyckiego miesięcznika ,,Akant”
  w Bydgoszczy (2004 r.),
 • ,Szuflada” Wieczory Działań Artystycznych przy OCK Ostrów Wlkp. (2003 r., 2006 r.,2013 r.),
 • ,,Ostrowskie adresy poetyckie. Świadectwo obecności II” wydanego przez Muzeum Miasta
  Ostrowa Wielkopolskiego (2006 r.),
 • w biuletynie z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II ,, W hołdzie dostojnemu jubilatowi”
  wydanego przez Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wielkopolskim (2003 r.),
 • w biuletynie ,,Twórczość artystyczna nauczycieli” z okazji 100-lecia ZNP (2005), ,,Nasz Papież”
  wydanym przez Galerię Sztuki Współczesnej (2014r.)
 • ,,Droga krzyżowa środowisk twórczych” (2014 r.,2015 r.,2016 r.,2017 r.,,2018 r.,2019 r.,2020 r.),
  w książce„Święty Jan Paweł II bliżej nas…”(2016 r.)
 • w biuletynie „Bożena Woś in memoriam” wydanego przez ostrowską Galerię Sztuki Współczesnej
  (2019r.).
 • „ Po-tyczki aforystów trzecie” (2018 r.) oraz „Po-tyczki aforystów czwarte”(2019 r.) wydanych
  przez Wielkopolski Oddział ZLP.
 • Jak podanie ręki. polsko-angielska XI Antologia poezji współczesnej wydana przez Wielkopolski Oddział ZLP (2019 r.).

Dotąd ukazały się trzy tomiki jej poezji : „Refleksy”(Ostrów Wielkopolski 2009) został wydany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim, „ Tuja. Tu ja” (Ostrów Wielkopolski 2016) ukazał się nakładem Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz „Ten czas” (Poznań 2018) za pośrednictwem Fundacji Literackiej „ Jak podanie ręki”.

        Jej utwory zaskakują nie tylko różnorodną formą, ale przede wszystkim głębią przemyśleń i przenikliwym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość. W uzasadnieniu decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przy ZG ZLP w Warszawie o jej przyjęciu do ZLP czytamy: Poetka cały czas podnosi na wyższy poziom swój poetycki warsztat. Wiersze niebanalne, nieszablonowe. Przyjęta jednogłośnie. 

Brała udział jako autorka w wielu wieczorach, gdzie prezentowała oprócz wierszy również autorskie piosenki,m. in. w ,,Szuflada, wieczory działań artystycznych” organizowanych przez OCK (2003 r.,2010r.,2012 r., 2019 r.), w projekcie grupy nieformalnej ,,Róża za wiersz” (2006 r.) oraz w wieczorze ,,Życie nie tylko po to jest, by brać” OCK (2006 r.), w wieczorze poetyckim pod egidą WO ZLP w Poznaniu (2019 r.).
Uczestniczyła w 2 i 3 Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej w Kaliszu w I LO oraz Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie ( 2018 i 2019 r.). Jej autorskie spotkania miały miejsce również w ostrowskich placówkach oświatowych: Uniwersytecie Trzeciego Wieku ( 2009, 2019), Gimnazjum Nr 4 (2005 r.), Szkole Podstawowej Nr1 (2012 r.i 2016 r.).
         Była jurorem konkursów literackich i artystycznych:
– w V Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Regionalnej w IV Gimnazjum Publicznym w Ostrowie Wlkp.(2005 r.),
– w konkursie poetyckim ,,Chleba smak” OCK (2006 r.),w ogólnopolskim ,,Turnieju Jednego
Wiersza” w ramach 18 festiwalu ,,Wszystko jest poezją” OCK (2010 r., 2018 r.),
– w konkursach poetyckich na Senior Festiwalach organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego
Wieku ( 2010 r., 2011 r., 2012 r.).

Organizowała gminne i powiatowe konkursy poetyckie dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
pt. ,,W krainie małej poezji” S.P. Biniew (2004 r., 2006 r.), konkurs recytatorski z okazji 100. rocznicy
urodzin Jana Brzechwy pt: ,,Brzechwa dzieciom” (2000 r.). Pomysłodawczyni i juror, powiatowego
konkursu poetyckiego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów ,,Zielone poezje”
organizowanego przez GOK w Wysocku Wielkim – efektem wydanie antologii pokonkursowej (2010 r.).

Otrzymała Laur Kultury Starosty Ostrowskiego w 2016 roku oraz statuetkę Qulturalni na miarę
21 wieku od Stowarzyszenia Qultura 21 w 2016 roku.

Od 3 marca 2020 roku jest członkinią Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. a od października 2018 roku członkinią Klubu Aforystów przy WO ZLP.

Elżbiecie, naszej nowej  Koleżance

serdecznie gratulujemy obecności

w naszym Oddziale

i oczekujemy aktywnej działalności 

na rzecz naszego Oddziału.

db