Berlin w Poznaniu

Uliczna biblioteka BiblioboXX na ul. Za Bramką

BiblioboXX (BücherboXX) – mobilna, to biblioteka polsko-niemiecka, która na początku stycznia 2020 r. została otwarta  przy ulicy Za Bramką w Poznaniu. Pomaga ona  wypełniać wiele zadań. Przede wszystkim jest kolejnym etapem budowania bliskich relacji sąsiedzkich w zakresie kultury. To punkt wyjścia do poszerzenia współpracy między szkołami zawodowymi na linii Poznań – Berlin.

Tegoroczne spotkanie z niemiecką poezją, 28 lutego w poznańskim Baraku Kultury jest kolejnym etapem budowania sąsiedzkich więzi Poznania i Berlina.  Przesłanką do jego zorganizowania stała się otwarta w Poznaniu (9 stycznia), uliczna biblioteka BiblioboXX na ul. Za Bramką.

„Stała biblioteka uliczna Bücherboxx” została stworzona przez Instytut Permanentnego Kształcenia, Pracy i Kultury Wolnego Uniwersytetu w Berlinie w 2010 roku jako projekt edukacji zawodowej pokazujący, w jaki sposób można wdrożyć model długotrwałego społecznego rozwoju. Stażyści i studenci szkół zawodowych przekształcają stare budki telefoniczne w biblioteki uliczne. Podstawową koncepcją projektu są różnorodne punkty odniesienia t.j. długofalowe skutki dla rozwoju zainteresowań czytelniczych społeczeństwa, ekologii, kultury a także budowania społeczeństwa obywatelskiego. Koncepcja ta różni się od funkcjonujących tradycyjnych regałów, stolików i półek w miejscach publicznych – kawiarniach, bibliotekach i czytelniach w pomieszczeniach zamkniętych. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu kabiny pozwala na pobieranie energii słonecznej i przetwarzanie jej na  prąd dzięki czemu możliwe jest oświetlenie tych budek, a  czytelnik może w określonych godzinach odsłuchać w nich audiobooki.

Projekt ten był kilkakrotnie nagrodzony n.p. jako oficjalny Projekt der UN-Dekade BNE (projekt Dekada ONZ Kształcenie dla Permanentnego Rozwoju), jako projekt warsztatowy Rady ds. Permanentnego Rozwoju oraz w ramach konkursu „Trennwende-Wettbewerbs”.

Historia biblioteki BiblioboXX w Polsce sięga roku 2016, kiedy podczas berlińskiego cyklu warsztatów szkół technicznych, uczniowie z Berlina, Wrocławia i Szczecina nadali drugie życie budce telefonicznej.

Stolica Wielkopolski jest piątym przystankiem BiblioboXXu – po Berlinie, Szczecinie, Łobez i Wrocławiu. Znajduje się w nim wiele książek niemieckojęzycznych, publikacji niemieckich autorów oraz literatura polska. Wewnątrz można też odsłuchać osiem polskich i niemieckich tekstów, czytanych między innymi przez Stefana Möllera oraz Dorotę Danielewicz. Podczas instalacji ulicznej biblioteki w Poznaniu Prezydent Poznania -Jacek Jaśkowiak przekazał dwie książki: „Prowadź swój pług przez kości umarłych” Olgi Tokarczuk oraz „Inne pozytywne uczucia też wchodzą w grę. Korespondencja 1972-2011” noblistki Wisławy  Szymborskiej i Stanisława Barańczaka. 

Poznaniowi pomysł nadania budce telefonicznej drugiego życia spodobał się tak bardzo, że odbyły się już pierwsze warsztaty z twórcami BiblioboXXu i uczniami Zespołu Szkół Łączności w zakresie fotowoltaiki.

Zaistnienie biblioteki BiblioboXX stało się zaczynem do powołania międzynarodowego forum dyskusyjnego w skali mikro i makro o stanie edukacji i  problemach społecznych młodego pokolenia oraz w celu zapobiegania i interwencji w przypadku przemocy i poradnictwa psychologicznego. Badania pochodzą bezpośrednio z codziennej praktyki ucznia i studenta, a nie z badań naukowych, To kadra nauczycielska, uczniowie i studenci dyskutując na dany temat ustalają na forum wzorcowe kierunki zapobiegania i konkretnego działania, 

W projekcie ulicznej biblioteki BiblioboXX uczestniczą niektóre miasta Niemiec, Norwegii, Finlandii, Islandii, Turcji, Francji, Anglii i Polski (miasta: Wrocław, Szczecin, Łobez, Poznań). Program działa pod egidą UNESCO.  

W zakresie kultury:

Ilustracja
 
28 lutego o godz. 16:00 w Baraku Kultury odbyło się spotkanie z cyklu Berlin w Poznaniu. Popołudnie poświęcone „niemieckiej poezji z ulicznej biblioteki” – Erichowi Kästnerowi (1899-1974), niemieckiemu pisarzowi, satyrykowi oraz krytykowi teatralnemu, a przede wszystkim autorowi książek dla dzieci, które znamy z dzieciństwa i które nadal są chętnie czytane: „Emil i detektywi”, „Kruszynka i Antoś”, „Latająca klasa”, „Mania czy Ania” i „Michałek z pudełka zapałek”. W 1960 został odznaczony Medalem im. Hansa Christiana Andersena. Był członkiem Akademii Nauki i Literatury (RFN) i wieloletnim przewodniczącym zachodnioniemieckiego PEN Clubu.
(zdjęcie- źródlo: Wikipedia)
 
Helus i Alexandra
 
Barak Kultury. Tegoroczne spotkanie z poezją niemieckiego nieżyjącego poety Ericha Kästnera udowodniło, że literatura i sztuka skracając dystans, potrafią niwelować granice i pokonywać nieśmiałość, wynikającą ze wspólnej niełatwej historii.… Były melorecytacje wierszy niemieckiego literata z gitarowo-fortepianowym akompaniamentem, w wykonaniu berlińskich artystów Helus Hercygier Musiker i Alexandry Gotthard oraz prezentacja poetyckich wersów Kästnera w interpretacji uczennic poznańskich szkół.

Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli Wielkopolskiego Oddziału ZLP oraz poznańskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, na czele z animatorką wydarzenia panią Marią Kopeć. Nauczyciele przybyli ze swoimi uczennicami, laureatkami konkursów recytatorskich języka niemieckiego, Natalią Urban z II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej oraz Amelią Orłowską z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki. Mieliśmy też okazję posłuchać interpretacji wierszy w wykonaniu utalentowanej młodzieży. Entuzjastów poezji i to na dodatek w niemieckim języku mamy niemało. Ponadto,16-letnia Amelia Orłowska zaprezentowała własną poetycką twórczość, Przyjęta bardzo życzliwie. Był to jej międzynarodowy debiut literacki. 

Z okazji spotkania specjalnie dla gości pojawił się na ekranie Pan Prezydent Jacek Jaśkowiak, który nagrał krótki film, gdy czyta wiersz Stanisława Barańczaka „Co będzie świadectwem” w niemieckiej wersji językowej.

Literacką ucztę zwieńczyło przekazanie przez panią Tatjanę Blacher pakietu nut i książek o tematyce muzycznej,w języku niemieckim dla poznańskiej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza.

Danuta Bartosz podziękowała poetom z Berlina za dotychczasową współpracę ze środowiskiem literackim Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Poecie- panu Konradowi Kuttowi z Berlina wręczyła cztery książki:

  • polsko-niemiecką antologię poezji współczesnej (trzecia edycja, rozszerzona), „Wie ein Hᾃndedruck”, Dritte und erweitere Ausgabe , w której zaprezentowane są wiersze 120 poetów, w tym 40 z Niemiec,
  • polsko-niemiecką publikację książkową pt. II Po- tyczki aforystów,
  • antologię polsko-angielską Jak podanie ręki (Like the hand of friendship) – biogramy i wiersze 115. poetów z Polski, Niemiec, Wietnamu, Francji, Włoch, Rosji, Grecji, Szwecji,Ukrainy, Słowacji, Czech, Litwy, Węgier. USA, Belgii, Tunezji oraz Białorusi. 
  • Być dobrym jak chleb (222 str.) – pokłosie I MIędzynarodowej Konferencji Poetyckiej, w której uczestniczyło siedmiu poetów niemieckich.  

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania odbyły się kuluarowe przyjaciół rozmowy przy kawie, ciastkach i wyśmienitej szarlotce wykonanej przez poetki z Berlina. 

Animatorem spotkania była pani Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania oraz pani Joanna Kempa,  która miała okazję pokazać jakże fachowe zdolności organizacyjne. Pani Maria Kopeć – organizatorka Konkursu Pięknego czytania „Lesen- gehen” zaprosiła laureatów konkursu i ich opiekunów do prezentacji twórczości poezji niemieckiej podczas tego międzynarodowego spotkania.

Gospodarzom Baraku Kultury dziękujemy za zaproszenie nas do udziału w tym międzynarodowym spotkaniu środowisk literackich. Nawiązane kontakty i wymienione wizytówki zaowocują po obu stronach granicy następnymi spotkaniami. Zaawansowane są już pertraktacje w tej sprawie.

O spotkaniu możemy też przeczytać na stronie Baraku Kultury:

http://barakkultury.pl/project/berlin-w-poznaniu-poezja-z-ulicznej-biblioteki-spotkanie/

🌹👏🌹