Nikos Chadzinikolau ’88 – rozmowa z Markiem Wawrzkiewiczem

We wtorek 6 listopada 2019 r minęło 10 lat od śmierci Nikosa Chadzinikolau – Greka, dla którego Polska stała się drugą ojczyzną, a który znaczną część swego życia spędził w Poznaniu.
Zmarł w wieku 74 lat po długiej i ciężkiej chorobie. Był poetą, autorem tekstów piosenek, tłumaczem i historykiem literatury – pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Urodził się 1 października 1935 roku w Trifilli, w Grecji. Gdy razem z rodzicami przyjechał do Polski, miał 14 lat. Ukończył filologię polską na UAM. Po studiach był nauczycielem w poznańskich szkołach, m.in. w nieistniejącej już dziś Szkole Podstawowej nr 83, i w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Zadebiutował w 1958 roku na łamach „Tygodnika Zachodniego”. Trzy lata później Wydawnictwo Poznańskie opublikowało jego debiutancki tomik „Barwy czasu”. W sumie ukazało się ponad sto jego książek, w tym 35 tomów poezji. Najbardziej znane z nich, oprócz „Barw czasu”, to m.in. „Exodus”, „Słoneczny żal” i „Bez maski”. Na język polski przetłumaczył utwory 538 autorów greckich, a na język grecki 130 autorów polskich. Był autorem powieści „Greczynka” i „Niebieskooka Greczynka”, podręcznika „Literatura nowogrecka 1453-1983” i „Mitów Greckich”. W Grecji wydał m.in. „Baśnie polskie” i wybory wierszy Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. Natomiast na język polski przełożył „Greka Zorbę” Nikosa Kazantzakisa. Za szczytowe osiągnięcie jego pracy jako tłumacza uważa się pierwsze w historii przekłady ze starogreckiego „Odysei” i „Iliady” Homera.

W roku 1997 International Biographical Center of Cambridge uznało go Międzynarodowym Człowiekiem Roku, a w roku 2000 uhonorowano go Orderem Uśmiechu.

W lutym 2002 roku Nikos Chadzinikolau był pierwszym polskim pisarzem, który otrzymał Złoty Medal Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej w Miami. Wyróżnienie to przyznano mu za promocję kultury polskiej w Grecji i greckiej w Polsce.

Uczniowie poznańskich szkół zapamiętali go jako współtwórcę Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, który podczas specjalnych lekcji poetyckich organizował spotkania ze znakomitymi twórcami.

Pięć lat wstecz ukazał się zawierający jego 1500 utworów obszerny tom „Wierszy zebranych”. Zawiera także utwory wcześniej niepublikowane. To najobszerniejszy zbiór wierszy tego twórcy, jaki do tej pory został wydany.

db