Tablica Pamięci Nikosa Chadzinikolau

Obraz może zawierać: 1 osoba

Tablica Pamięci Nikosa Chadzinikolau na frontowej ścianie budynku XII LO w Poznaniu, ul. Kutrzeby 8 powstała w dziesiątą Rocznicę jego śmierci.

Zmarł 6 listopada 2009 roku, dokładnie w inaugurację kolejnego Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

Jako prezes poznańskiego Oddziału ZLP zorganizował 26 corocznych festiwali. Były to czasy poetyckiej prosperity…

Na tablicy pamiątkowej zamieszczone są słynne słowa:

„Tak jak my daliśmy Anglii Conrada,
jak Anglia dała Grecji Byrona,
tak Grecja dała Polsce Nikosa Chadzinikolau”
(Leszek Żuliński).

Nikos Chadzinikolau, poeta i tłumacz, promował polską literaturę w Grecji i grecką w Polsce, stając się nieformalnym ambasadorem środowisk artystycznych obu tych państw. Wraz z jego pojawieniem się nastała nowa era dla literatury staro i nowogreckiej w Polsce. Ten godny i najbardziej predestynowany Greko-Polak, był genialnym translatorem,  mistrzem w magii słowa i języka. Nic dziwnego, że na pogrzeb Nikosa przyjechał z Warszawy Ambasador Grecji…

Odsłonięcie tablicy odbędzie się 18 grudnia 2019 r. o godz. 11:00.

 Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie stoją

db