Finał konkursu „lesen&gehen”

23.11.2019 r. FINAŁ KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA „LESEN GEHEN”

Regulamin konkursu

Lista tytułów utworów

Deklaracja uczestnictwa szkoły

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram