Ksiądz prof. Jan Kanty Pytel nie żyje

Dziś, 21 listopada 2019, o godzinie 15.06 odszedł do Domu Pana ksiądz profesor Jan Kanty Pytel, nasz przyjaciel, kapłan i kolega po piórze. Zapanowała wielka pustka, smutek i cisza.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Poznaniu i Budzyniu.

W poniedziałek 25 listopada br.:

  • Czuwanie modlitewne od godz. 17:30 w kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu i Msza św. o godz. 18.30;

We wtorek 26 listopada br.:

  • Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Budzyniu o godz. 11:00;
  • Pogrzeb na cmentarzu parafialnym po Mszy św.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Znalezione obrazy dla zapytania ks. prof. Jan Kanty Pytel - zdjęcia

Znałam Księdza Profesora ponad 40 lat. Byłam zaledwie 11-letnią dziewczynką, kiedy było mi dane słuchać Jego opowiadań przeplatanych biblijnymi cytatami, fragmentami twórczości pisarzy starożytnych i współczesnych w językach oryginalnych. Uwielbiałam chwile spędzane u boku Księdza Profesora przy filiżance herbaty lub kawy. Gdy byłam jeszcze dziewczynką lubiłam przysłuchiwać się rozmowom mojej ciotecznej babci, dyrektora Stacji Krwiodawstwa, ciotecznego dziadka, Wacława Gerwela – poznańskiego chirurga, z Księdzem Profesorem. Miały one charakter dysputy trochę jakby z innej epoki. Dominował wielki szacunek do rozmówcy, akceptacja i uznanie dla jego postrzegania świata. Był człowiekiem o bardzo szerokiej wiedzy z różnych dziedzin – literatury, historii, teatru, filmu, religii i teologii, szeroko pojętej sztuki – a przy tym był niezwykle skromny i szlachetny.

Pamiętam moje poszukiwania drogi życiowej i pytanie Księdza Profesora  „a może teologia?”. To było najwspanialsze doświadczenie. Słuchanie pięknych, jasnych, barwnych i mądrych wykładów z biblistyki, a potem pisanie pracy magisterskiej pod kierunkiem Księdza Profesora.

Ksiądz profesor bardzo przeżywał każde niepowodzenie ale i każdy sukces swoich studentów, interesował się ich losami po zakończeniu studiów i cieszył się każdym, najmniejszym przejawem pamięci.

JAN KANTY PYTEL ur. 3 września 1928 w Budzyniu, był profesorem doktorem habilitowanym, naukowcem i duchownym katolickim. Jako teolog specjalizował się w naukach biblijnych. Wiele lat wykładał na Wydziale Teologicznym Papieskiego Wydziału Teologicznego, a później Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1981-1987 był dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu.

Ksiądz profesor Pytel był założycielem i pierwszym wieloletnim prezesem, powstałego w 2002 roku, Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, które skupiało różne środowiska intelektualne i artystyczne. Każdego roku odbywały się sympozja, podczas których prezentowane były liczne opracowania twórczości Romana Brandstaettera, ale także Kazimiery Iłłakowiczówny, Paukszty, Bąka i innych twórców wymazanych przez komunistyczne władze z historii literatury. Pokłosiem każdego takiego sympozjum była książka zawierająca wszystkie wygłoszone prelekcje. Ukazały się:

Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy.

Księgi Nowego Przymierza

Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii (wyd. Biblos, 2008)

Nie zapomnimy

Psałterz

Szabasy z Brandstaetterem

Terebinty prozy poznańskiej: Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta

Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Bradstaetter

Świat Biblii Romana Brandstaettera

Inaczej. Jeszcze raz o księdzu.

Litanie Romana Brandstaettera

Szaweł z Tarsu. Przypatrzcie się jak wielkie stawiam litery

Psalmy Romana Brandstaettera

Śpiewak Najświętszej Maryi Panny

JESTEM Posłał mnie do was (Wj 3,14)

Schronisko, w którym się mogą spotkać szukający Prawdy

Romana Brandstaettera sztuka pisania listów

Nie zapominamy o Romanie Brandstaetterze

Działalność Stowarzyszenia prezentowana jest od samego początku istnienia na stronie internetowej.

W 2010 roku ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki  uhonorował ks. prof. Jana Kantego Pytla orderem Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis  (za wybitne zasługi dla archidiecezji poznańskiej)  doceniając osiągnięcia, zaangażowanie i pracę naukową.

14 XI 2012 ksiądz profesor Jan Kanty Pytel został przyjęty do Związku Literatów Polskich.

Dwa lata później, 23 X 2014, dr Marian Król, prezydent Stowarzyszenia imienia Hipolita Cegielskiego wręczył, w siedzibie Radia Emaus, księdzu prof. Janowi Kantemu Pytlowi Złoty Medal Hipolita Cegielskiego „Labor omnia vincit” za pracę organiczną.

Z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 5 marca 2019, Wojewoda Wielkopolski wręczył ks. prof.Janowi Pytlowi odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Ostatnią książką są „Medytacje na każdy dzień. Chodzę za Tobą, Chryste”, której prezentacja miała miejsce w czerwcu podczas spotkania autorskiego. Nikt z uczestników tego spotkania nie przypuszczał wtedy, że będą to nasze ostatnie rozmowy z Księdzem Profesorem, ostatnie dedykacje i uściski dłoni.

Żegnaj Przyjacielu i Nauczycielu. Zachowamy Ciebie w naszej serdecznej pamięci.

Ada Jadwiga Matysiak

 

 

Poznań: zmarł ks. prof. Jan Kanty Pytel

 

Znalezione obrazy dla zapytania ks. prof. Jan Kanty Pytel - zdjęcia

W Poznaniu zmarł ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel, biblista, tłumacz ksiąg biblijnych, propagator twórczości literackiej Romana Brandstaettera. Miał 91 lat.

„Najwięcej cieszę się, kiedy celebruję liturgię wielkosobotnią i błogosławię wodę chrzcielną. Cały rok czekam na Wielkanoc! To jest moje święto!” – pisał ks. Pytel w swej autobiografii.

Jan Kanty Pytel urodził się w 1928 r. w Budzyniu w Wielkopolsce. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1954 r. z rąk bp. Franciszka Jedwabskiego. Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim doktoryzował się w 1961 roku.

Od 1960 r. był prefektem, a następnie wicerektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu oraz wykładowcą teologii biblijnej  i egzegezy Nowego Testamentu.

W 1975 r. habilitował się na ATK na podstawie monografii o gościnności w Piśmie Świętym. Był profesorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, a także jego dziekanem. Jeszcze w czasach PRL-u prowadził wykłady na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza z wybranych zagadnień biblijnych w literaturze.

Autor licznych prac naukowych, do Biblii Poznańskiej tłumaczył listy więzienne św. Pawła. 

Przez dużą część życia ks. Pytel był związany z parafią św. Jana Kantego w Poznaniu. Liczył na beatyfikację tamtejszego proboszcza, ks. Aleksandra Woźnego, którego proces jest w toku.

Był członkiem zwyczajnym Rady Naukowej Episkopatu Polski, założycielem i prezesem Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera.

W 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu odznakę honorową „Zasłużonego dla Kultury Polskiej”. Ks. Pytel był członkiem Związku Literatów Polskich.

Uroczystościom pogrzebowym śp. ks. prof. Pytla w Budzyniu będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki.

więcej:

\https://deon.pl/kosciol/poznan-zmarl-ks-prof-jan-kanty-pytel,657555

JANKU

 PRZYJACIELU PISARZY

LITERACIE 

SPOCZYWAJ W BOGU!

 

JANKU,

DZIĘKUJĘ, ŻE BYŁEŚ Z NAMI!

CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI