Ostatnie pożegnanie św.p. Stanisława Szpondera

Z głębokim smutkiem informujemy, że w sobotę 9 listopada w Kaliszu swoją ziemską wędrówkę zakończył drogi sercu każdego z nas śp. Stanisław Szponder, wieloletni członek Związku Literatów Polskich i Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.

            Urodził się w 1927 roku w  Baranowiczach na kresach II Rzeczypospolitej. W czasie wojny razem z rodziną został zesłany do Kazachstanu. Studia na Wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w 1952 roku, a karierę naukową uwieńczył stopniem doktora nauk medycznych. Pracę zawodową rozpoczął nakazem pracy na Ziemiach Odzyskanych i zakończył w Kaliszu, w którym na stałe osiadł w 1970 roku.

            Były długoletni ordynator Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka w Kaliszu, ceniony nauczyciel zawodu; wymagający i życzliwy przełożony.

Zorganizował wiele spotkań charytatywnych dla kaliskich dzieci jak również akcji pomocowych dla dzieci z  Białorusi i Kazachstanu. Uwielbiany przez rzesze małych pacjentów doktor, z rąk których otrzymał najpiękniejszy ze wszystkich orderów – Order Uśmiechu.

Poza tym był publicystą, autorem zbiorów opowiadań ”Zamieć”, ”Sarkoma”, ”Anhelli w Ruzajewce” i wielu bajek dla dzieci. Pisarstwo i medycyna były dla niego nierozłącznymi pasjami, a ich związek najbardziej uwidaczniał się w jego aforystyce. Pisał:

”W relacji: lekarz – pacjent nie ma praw bez odpowiedzialności, odpowiedzialności – bez praw”.

To było jego credo.

Był członkiem Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, aktywnym członkiem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy i prezesem Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Kaliszu.  Był postacią znaną i szanowaną, aktywnie uczestniczącą w życiu społeczno-kulturalnym Miasta. Uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza”. 

Podobny obraz

Msza żałobna odbyła się 16 listopada o godz. 13:00 w kościele Świętej Rodziny w Kaliszu. Celebrowali ją: ks. prałat dr Jacek Plota kustosz Sanktuarium św. Józefa i ks. Grzegorz Mączka. W trakcie homilii odczytano list biskupa seniora Stanisława Napierały – świadka i uczestnika wielu przedsięwzięć zmarłego.

Wzruszające świadectwo o życiu Stanisława, w roli ojca i lekarza pediatry można było usłyszeć z ust jego syna Marka – lekarza ortopedy oraz w świadectwie jego wychowanka, pacjenta i członka Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, do której należał.

            Urnę z prochami śp. Stanisława złożono w grobie na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu. W imieniu Wielkopolskiego Oddziału ZLP hołd zmarłemu i wiązankę kwiatów złożył członek Klubu Aforystów – Adam Wiśniewski.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich 

prezes Ares Chadzinikolau

i członkowie Oddziału

Adam Wiśniewski – Klub Aforystów

Szponder Stanisław

  • wiersze: 

***

Przychodzę więc i klękam

na tej Golgocie naszych czasów

(Jan Paweł II – Oświęcim, czerwiec 1979r.) 

Nienawiść rodzi wojny i cierpienia.
Nienawiść gwałci prawa i godność człowieka.
Tylko wszechobejmująca Miłość
zapewnić może Pokój i Szczęście
Człowieczej Rodzinie.

Dźwigał Chrystus Krzyż swój na Golgotę…
Wielu bliźnich
prześladowanych we współczesnym świecie
wciąż podąża drogą Zbawiciela.

„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”…
Wydaje się to prawie niemożliwe.
Ojciec Maksymilian uczynił więcej:
Jego zwycięstwo nad śmiercią
rozproszyło ciemności,
przywróciło wiarę w Człowieka.

***

Trzeba przykładać ucho do tego Świętego Miejsca,

aby czuć, jak bije Serce Narodu w Sercu Matki.

(Jan Paweł II – Częstochowa, czerwiec 1979 r.)

Serce Matki wszystko zrozumie,
wiele przebaczy.
Miłością matczynych serc
bije serce Czarnej Madonny.
Wsłuchajmy się…

Nie można oddzielić losów Narodu
od Jasnogórskiej Pani.
kto zna nasze dzieje i kto kocha, wie,
że jest to po prostu niemożliwe.

Dokądkolwiek rzucił cię los,
nie trać wiary i nadziei
i nie załamuj się:
masz Matkę, Matkę Narodu.
Zaufaj!
Zdaj się na Jej opiekę.

Wędrowała Matka Częstochowska
po ojczystej ziemi…
Rozkochała dzieci swoje.

STANISŁAW SZPONDER

  • PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

db