3 Międzynarodowa Konferencja Poetycka 23 – 26 października 2019 by Stefania Pruszyńska

W Poznaniu 23 października rozpoczęła się III Międzynarodowa Konferencja Poetycka, organizowana przez Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich. Wydarzenie zaplanowano do 26 października. Oficjalna inauguracja odbyła się  wczesnym popołudniem 24 października w sali  im. Lubrańskiego w Collegium Minus UAM. 

Do Grodu Przemysława przyjechało ponad 60 poetów z kilku kontynentów:  Afryki, Ameryki Północnej, Azji i Europy. Przybyli z takich krajów, jak:  Belgia, Czechy, Etiopia, Grecja, Izrael, Litwa, Białoruś, Niemcy, Rumunia, Ukraina, Węgry, Włochy Wietnam i USA. W wydarzeniu uczestniczą jako jego goście i niemal współgospodarze − poeci z różnych polskich miast, regionu Wielkopolski, Poznania i  mieszkający w Polsce poeci cudzoziemscy.

W PAŁACU DZIAŁYŃSKICH. Pierwszy dzień konferencji, po integracyjnych rozmowach biesiadnych i poznawaniu miasta przez przyjezdnych poetów − finalizował wieczór w sali Malinowej w poznańskim Pałacu Działyńskich.

Nagroda im. Jana Pawła II

Na fotografii:  Piotr Chrzczonowicz podczas inauguracji III MKP w sali  im. Lubrańskiego Collegium Minus UAM. Fot.: Red. GAI

Zwieńczeniem spotkania w Pałacu Działyńskich była uroczysta ceremonia wręczenia Nagrody Jana Pawła II  Piotrowi Chrzczonowiczowi z Koszalina.

Piotr Chrzczonowicz − poeta, wydał  dziewięć tomów poetyckich, które przetłumaczono na wiele języków europejskich, animator kultury, nauczyciel języka polskiego. Był stypendystą paryskiej „Kultury” Jerzego Giedroycia. Absolwent Wydziału Filologii Polskiej UAM, doktoryzował się na Wydziale  Neofilologii  UAM.

Poetycko, literacko, muzycznie i tanecznie… Jerzy Grupiński − poznański poeta, recenzent, krytyk literacki, redaktor naczelny „Protokołu Kulturalnego” i Małgorzata Jańczak − dziennikarka Radia Poznań, autorka licznych reportaży literackich, esejów, w rozmowie  nawiązywali do świeżo wydanego przez Fundację Literacką „Jak podanie ręki” debiutanckiego tomiku Róży Łakatosz pt. „W betonowym lesie”. Druga książka zaprezentowana  na tym spotkaniu to zbiór reportaży pt. „Za dużo jak na jedno życie” autorstwa Małgorzaty Jańczak. Wydała ją także Fundacja Literacka Danuty Bartosz.

Oprawą muzyczno-taneczną  tego dialogu był występ adeptki sztuki wokalnej, również utalentowanej aktorsko 13-letniej Giselle Czurei. Swoim udziałem w tym wieczornym spotkaniu w Pałacu Działyńskich Róża Łakatosz  i Giselle zasygnalizowały klimaty kultury romskiej.

Prelekcja. Dr Hubert Owczarek zaprezentował w sali Malinowej Pałacu Działyńskich ubarwioną pokazem slajdów historię poznańskich osiedli w dzielnicy Piątkowo. Ponadto − różne aspekty związane z integracją i jej formami akceptowanymi przez mieszkańców tego rozległego już skupiska, które onegdaj nazywano „sypialnią” Poznania.  Prelegent z dumą dzielił się owocami swoich inspiracji w środowisku kreatywnej młodzieży – licznymi opracowaniami, kwalifikowanymi przez niego jako prawie naukowe. Widać − rozentuzjazmował młodych tematem, docenił ich ambicje, talenty, zainteresowanie, pomysłowość i pracę. Wskazał też na środowiskowe czasopismo pn. „Echo Piątkowa”, mające niemały udział w integracji czytelników-mieszkańców piątkowskich osiedli. Swoje wystąpienie prelegent opatrzył nagłówkiem „Wrastanie w Piątkowo”.

INAUGURACJA III MKP (24 października 2019). Uczestników tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej podczas uroczystego oficjalnego otwarcia  w sali im. Lubrańskiego w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powitała w imieniu organizatorów Aleksandra Wyganowska, prowadząca to spotkanie, oraz Honorowa Prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Danuta Bartosz i wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału  Związku Literatów Polskich Urszula Zybura.

Nagroda im. Wincentego Różańskiego

Na fotografii: Tadeusz Żukowski, Maciej Grela i Małgorzata Kasztelan-Różańska podczas wręczania Nagrody im. Wincentego Różańskiego w sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM w Poznaniu. Fot.: Red. GAI

Reprezentująca kapitułę Małgorzata Kasztelan-Różańska i Tadeusz Żukowski, laudator, poznański poeta, recenzent, ogłosili laureatem tegorocznej Nagrody im. Wincentego „Witka” Różańskiego − Macieja Grelę. Artystycznym trofeum była jak zwykle Złota Książka − ze złota wykonana książeczka,  ufundowana przez Małgorzatę Kasztelan-Różańską.

Maciej Grela jest lekarzem pediatrą i poetą. Tadeusz Żukowski w swojej laudacji mówił o nim m.in.: „Wybitny lekarz i poeta. Jest nasłuchującym kosmosu mędrcem, dzieckiem  − poetą”. Wspominał też czas stanu wojennego, podczas którego M. Grela wraz z żoną malarką rozwoził ulotki karetką pogotowia, u niego też wówczas ukrywał się  Maciej Frankiewicz, działacz „Solidarności Walczącej”, późniejszy wiceprezydent Poznania.

Uśmiechnięty laureat w puencie ceremonii zareagował na podane atuty i zasługi komentarzem: „Czuję się pasowany na rycerza”.

Maraton poetycki w sali Lubrańskiego. Po arcyciekawych tematycznie wystąpieniach: referacie „Od metafory do metaboli” dr Edyty Fiedorushko i wykładzie z prezentacją slajdów „Pomiędzy słowem a przestrzenią − dzieło literackie a scenografia teatralna” prof. Bohdana Cieślaka −  częścią inauguracji Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej był tradycyjny maraton poetycki, angażujący we własne prezentacje poetów uczestniczących w tym wydarzeniu.

Zaproszeni do prezentacji − czytaliśmy swoje wiersze, a tłumaczenia po angielsku odczytywała Artemida Chadzinikolau. Co szczególnie wielu z nas cieszyło − czytaliśmy swoje wiersze z świeżo wydanej, kolejnej antologii poezji współczesnej, tym razem − polsko-angielskiej  (to wydawnictwo ukazało się jako kolejne po wydanych w ubiegłym roku antologiach  − polsko-niemieckiej i  polsko-francuskiej).

Towarzyszył nam też Fryderyk Chopin, którego etiudę f-moll op. 10 nr 9 i Poloneza As-dur op. 53 oraz  Etiudę h-moll op. 19 nr 1 Antoniego Areńskiego − wykonała studentka ostatniego roku Akademii Muzycznej w Poznaniu Małgorzata Rusak.

Antologia poezji polsko-angielska „Jak podanie ręki” − Anhology of contemporatory poetry „Like The Hand of  Friendship”

Uczestnicy tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej otrzymali kolejną,  specjalnie przygotowaną na to wydarzenie kolejną dwujęzyczną, tym razem polsko-angielską XI Antologię poezji współczesnej „Jak podanie ręki” − XI Anhology of contemporatory poetry,  która ukazała się pod redakcją Danuty Bartosz, poetki, a została wydana przez prowadzoną przez nią  Fundację Literacką  „Jak podanie ręki” − Leterary Foundation „Like The Hand of  Friendship” i Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich.

X TRIBUTE TO NIKOS CHADZINIKOLAU

SYN OLIMPU − GALA KONCERTOWA W BLUE NOTE

Na fotografii: Ares Chadzinikolau podczas koncertu X Tribute to Nikos Chadzinikolau w Blue Note w Poznaniu. Fot.: Red. GAI

Wieczorem w 10. rocznicę śmierci znanego poety i tłumacza Nikosa Chadzinikolau jego syn Ares Chadzinikolau, prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, poeta, tłumacz, pianista, kompozytor, wokalista,  wraz  z piosenkarką Eleni − koncertem,  żona Elżbieta oraz wnuczka Artemida − swoją obecnością, a Agata Wawrzyniak − czytaniem wierszy z  tomu „Słoneczny żal” − uczcili jego pamięć wraz z nami wszystkimi przybyłymi na galę w Blue Note poetami-uczestnikami III MKP oraz liczną publicznością, pośród której nie zabrakło uczniów z poznańskiego XII Liceum Ogólnokształcącego. A w tej szkole właśnie nauczycielami byli zarówno Nikos Chadzinikolau, jak i jego żona Elżbieta.

Dynamiczną i pełną wirtuozerii grą na fortepianie kompozycji Krzysztofa Komedy i własnego autorstwa Ares Chadzinikolau  zdawał się jeszcze bardziej niż zazwyczaj akcentować wyjątkowość chwili, ożywania wspomnień, nie ukrywał też łez wzruszenia. Zachwycającą melodyką i rytmiką utworów, rozmachem wykonawczym podbijał po raz kolejny ducha i serca słuchaczy.  W wybranych repertuarowych prezentacjach kolejną barwą klimatu koncertu cieszyła subtelna „Kołysanka” K. Komedy, wykonana finezyjnie i piano.

Medale im. Nikosa Chadzinikolau. Ares Chadzinikolau podczas wieczoru w Blue Note, prowadzonego przez  Joannę Divinę, dziennikarkę Radia Poznań,  uhonorował Medalami im. Nikosa Chadzinikolau: Eleni Konstantinosa Bourasa − postacie wyjątkowe, zasłużone dla kultury i dialogu polsko-greckiego.

Na fotografii: Ares Chadzinikolau, Eleni i Joanna Divina podczas gali koncertowej X Tribute to Nikos Chadzinikolau w Jazz Club Blue Note w Poznaniu. Fot.: Red. GAI

Znana jako Eleni, Helena Dzoka urodziła się 27 kwietnia 1956 roku w Bielawie. Jest popularną, znaną i lubianą w Polsce piosenkarką. Wywodzi się z greckiego rodu Milopulos. Jej rodzice w latach 50. emigrowali z Grecji do Polski. Naukę pobierała w średniej szkole muzycznej w klasie gitary,  już wówczas śpiewając w licealnym zespole „Ballada”. Po maturze związała swoje artystyczne drogi ze studenckim zespołem „Hellen”, a od 1975 roku − z  „Prometheusem”, z którym nagrała pierwszą płytę długogrającą „Po słonecznej stronie życia”. W 1980 roku rozpoczęła karierę solistki. W 2006 roku  wydała książkę „Nic miłości nie pokona” z okazji 30. jubileuszu swojej pracy artystycznej.

Na fotografii: Konstantinos Bouras podczas inauguracji III MKP w sali im. Lubrańskiego  Collegium Minus UAM w Poznaniu. Fot.: Red. GAI

Konstantinos Bouras urodził się  w 1962 roku. Od 1977 roku mieszka w Atenach. Jest absolwentem studiów inżynierskich, teatrologii i dziennikarstwa. Jego sztuki utrzymane w stylistyce antyku są wystawiane w Grecji i innych krajach Europy. Od 4 lat prowadzi swój autorski program telewizyjny, popularyzujący twórczość literacką i teatralną.

Eleni i Konstantinosowi Bourasowi Nagrody im. Nikosa Chadzinikolau wręczała  Artemida − uczka patrona tego lauru Nikosa Chadzinikolau.

Laureatów zaraz też zaangażowała do rozmowy Joanna Divina. Ares Chadzinikolau tłumaczył wypowiedzi Konstantinosa Bourasa na język polski, a pytania dziennikarki − na grecki. Ta niedługa sesja dialogowa przybliżyła nieco postacie Eleni i Konstantinosa, ich poglądy i obraz Grecji, ciekawiąc i wzbudzając sympatię, co wyraźnie można było odczytać raz ze skupienia, raz z  uśmiechów i spontanicznych oklasków.

Występ Eleni z Aresem cieszył  znanymi wielu w Polsce jej piosenkami z palety muzycznej, skomponowanej  m.in. przez Kostasa Dzokasa do tekstów Nikosa Chadzinikolau.  Oboje: Ares akompaniujący na fortepianie Eleni, lecz także śpiewający z nią w duecie i recytujący wiersze swego ojca (będące tekstami piosenek, np. „Zasadziłem drzewo oliwne”) i ona sama jako pierwszoplanowa liryczna przewodniczka głosem − poprowadzili nas wszystkich w te rewiry, w których poczucie dotyku minionego obdarowuje iluzją… Pośród znanych i upodobanych powszechnie greckich piosenek − „Dzieci Pireusu” po grecku, kolejna oczekiwana repertuarowa niespodzianka z przeszłości, z urodą muzyczną w kategorii: nie do zapomnienia,  porwała do współśpiewu publiczność, w którym górowały głosy siedzących tuż obok poetów z Grecji: Marii Mistrioti, Popi Aroniady, Konstantinosa  Bourasa. Zapanowała totalna radość z pięknym językiem greckim w śpiewie, aż zadziwiało, ilu nie-Greków znało słowa tej piosenki.

Po ogłoszeniu końca oficjalnej części koncertu w Blue Note narastał wielojęzyczny gwar −  goście  gali koncertowej pogrążyli się w ożywionych dialogach, dyskusjach. Oliwy zaś do ognia dolał sam Ares Chadzinikolau, podkreślając, że „Ojciec  lubił, gdy  ludzie  się  cieszą i bawią”.

Refleksja. Wiele wzruszeń różnych barw było udziałem każdego z nas z osobna i nas obecnych w klubie Blue Note −  biesiadników wspominających niezwykle wrażliwego i dobrego człowieka, jak podkreślał to także Ares Chadzinikolau, mówiąc o swoim ojcu, że wybaczyłby wszystko wszystkim.  Nie dziwiło też tylu tutaj, w Blue Note, pamiętających i hołubiących w Nikosie Chadzinikolau − Poetę dwóch Ojczyzn. Poetę rozdartego między obie Ojczyzny − tę która otworzyła mu jako emigrantowi przyszłość − Polskę i tę, której pamięć pielęgnował i do niej powracał w strofach swojej poezji i nawiedzinami − Grecję.

Mimo że zawsze trudno się pogodzić z nieobecnością człowieka,  jednakże poeta Nikos, ojciec poety Aresa,  pozostawił siebie nam wszystkim w mowie swej duszy w książkach (w sumie w ok.  100)  i mocy tajemnej  w przełożonej przez niego na język polski z greckiego powieści Nikosa Kazantzakisa „Grek Zorba”. Ares Chadzinikolau zaś, idąc tropami swego ojca,  kontynuuje jego dzieło swoją twórczością i polsko-greckimi realizacjami translatorskimi − właśnie wydał tom polsko-grecki swojej poezji nawiązującej do greckich wątków pt. „Bez rozgrzeszenia”. Do zbioru dołączył ponadto płytę autorską poświęconą Krzysztofowi Komedzie w obchodzoną  w Polsce 50. rocznicę  jego śmierci.

Moja pamięć  niesie  wiele też skarbów z  czasów, gdy Nikos Chadzinikolau był moim nauczycielem języka polskiego w szkole średniej i ze spotkań literackich, na które z wielkim zaciekawieniem chodziliśmy uczniowskimi gromadami (czwartki literackie), a później  już jako studenci.

Na jednym ze spotkań roześmiał się nagle i zażartował, cytując w tonie pytania słowa popularnej wówczas piosenki: „»Nie udawaj Greka« − tak?”, gdy jeden ze słuchaczy dociekał, kim jest naprawdę, „bo świetnie mówi pan po polsku”. To jeden z tych okruchów − wspomnienie z  rozmów i chwil okazywanej pogody ducha, którą „nasz Poeta” zawsze ujmował. Można by trwać, choćby trzymając się tylko tej jednej idei, nie wytyczającej granic czasu ani przestrzeni: słońce ponad wszystko! Takie ludzkie pragnienie, niełatwe doświadczenie z tym pragnieniem  i sztuka bycia. Do odczytania także w niejednej strofie Nikosa Chadzinikolau.

NA „AFORYSTYKON” I MARATON AFORYSTÓW − DO KALISZA. Tradycyjnie w tym uroczym mieście  odbędą się kolejne potyczki aforystów w ramach „Aforystykonu”. Gospodarzem tego wydarzenia jest mieszkająca w Kaliszu obecna wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Urszula Zybura − poetka, aforystka, autorka haiku.

Kalisz przez Oddział Wielkopolski ZLP jest postrzegany już od ubiegłego roku  jako miasto mające szansę zasłynąć jako zagłębie aforystyki, może nie tylko polskiej. O tym mówili w listopadzie 2018 roku podczas założycielskiego spotkania Klubu Aforystów w lokalu „Noce i Dnie” w Russowie zwolennicy-rekomendatorzy tej inicjatywy: Danuta Bartosz − pomysłodawczyni, Urszula Zybura − realizatorka od lat inicjatyw pobudzających twórczość aforystyczną w Kaliszu i pobliskich miastach, i Ares Chadzinikolau − otwarty na rozkwit twórczy.

Almanach  „IV Po-tyczki aforystów”

W tym roku, podobnie jak w poprzednich trzech edycjach „Aforystykonu”, przygotowano następną, już czwartą edycję wydawnictwa pn. „Po-tyczki aforystów”, która ukazała się pod redakcją Danuty Bartosz i Urszuli Zybury. Pomieszczono w nim aforyzmy i inne krótkie wypowiedzi zarówno polskich autorów w języku polskim, jak i aforystów z zagranicy − w języku  polskim, czeskim, ukraińskim i angielskim. Wydawnictwo to również  jest zasługą Wielkopolskiego Oddziału ZLP i Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”. Książka ta znakomicie się wkomponowuje w tym razem już międzynarodowy maraton aforystyczny − i w Kaliszu, i  Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Stefania Pruszyńska

Fot. Red. GAI: Stefania Pruszyńska

Na fot.: niektóre upamiętnione  chwile z dwóch pierwszych dni III MKP:  z inauguracji III MKP  w sali im. Lubrańskiego w Collegium  Minus UAM (24.10.2019) z prezentacją własnych wierszy, które wielu z nas czytało z kolejnej dwujęzycznej antologii poetyckiej polsko-angielskiej; z hotelu „Ibis”, w którym przebywała część grupy  przyjezdnych poetów i  w którym odbyła się powitalna kolacja (23.10.2019); z sali Malinowej Pałacu Działyńskich (23.10.2019); z kolacji w restauracji (w budynku dawnego Collegium Historicum UAM) (24.10.2019), z Jazz Clubu Blue Note − z gali koncertowej X Tribute to Nikos Chadzinikolau (24.10.2019).

(Tekst zaktualizowany, poszerzony).

Polecam także uwadze zainteresowanym spośród Państwa szczegółowy program trzeciej edycji Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej. Jest on zamieszczony w witrynie Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Niżej podaję link do tej publikacji.

więcej:

 db