Jerzy  Grupiński „Sposób na motyle”

 

Salon Poetycki im. Wincentego Różańskiego

 „ PoemaCafe”

 zapraszają na spotkanie

z Jerzym Grupińskim i jego poezją

które odbędzie się w „PoemaCafe” – Poznań, ul, Langiewicza 2

3 października 2019 roku o godzinie 18,3o

Jerzy Łukasz Kaczmarek wygłosi „słowo” o poezji Jerzego Grupińskiego

Piosenki poetyckie zaprezentuje w trakcie spotkania: Wojtek Garczarek

Wiersze Jerzego Grupińskiego przeczytają:

Agata Amelia Wawrzyniak, Marek Słomiak

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam:

Marek Słomiak

Jerzy Grupiński – urodził się w 1938 roku we Wronkach. Autor 17 książek poetyckich, inicjator i redaktor licznych almanachów. W latach 1970- 2005 prowadził w poznańskim Zamku imprezy i wydawnictwa Klubu Literackiego (obecnie w Centrum Kultury PSM). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od roku 1995 redaguje nieprzerwanie kwartalnik „Protokół Kulturalny”. Stypendysta Międzynarodowego Centrum Pisarzy i Tłumaczy na Rodos. Lau-reat The International Poetry Translation and Research Centre (Hongkong) za almanach „Arka” (wydawnictwo Centrum Kultury Zamek, Poznań 2005). Tłumaczony na liczne języki, ostatnio na chiński i ormiański. Poprzednia książka – „Kuszenie świętego Poetego” (Biblioteka „Toposu” 2012) uzyskała nagrodę „Najlepszej Książki Poetyckiej Roku” 36 Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu.

ISBN 978-83-928810-8-7
Jerzy Grupiński
„Sposób na motyle”