W 19. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im.Włodzimierza Pietrzaka laureatką została Mariola Jankowska, członkini Wielkpolskiego Oddziału ZLP!!

Gala Poetycka

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku. Stowarzyszenie Przystań.

Oprawa  muzyczna: „Literatura jazzem barwiona”, czyli granice możliwości podczas Gali Poetyckiej w Przystani

W 19. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im.Włodzimierza Pietrzaka „Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka” Laureatką została Mariola Jankowska z Turku, członkini Wielkopolskiego Oddziału ZLP.

Natomiast serca jury 14. edycji  XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem

„… Zbiorę wszystkich przyjaciół i serce przed nimi otworzę, co doprawdy czy warto inaczej na ziemi tej żyć…”

– podbił Jakub Ptasznik z Warszawy.

Zestawy wierszy oceniali poeci, członkowie Związku Literatów Polskich: Lech Lament (Oddział Wielkopolski) oraz z Ryszard Biberstajn (Oddział Poznański).

„To było takie może z pozoru ryzykowne przedsięwzięcie połączenia poezji z jakąś formą estradową. To coś, co widzieliśmy to może coś w rodzaju wodewilu poetyckiego. Ja to widziałem po raz pierwszy w życiu i jestem pod ogromnym wrażeniem. Autorzy tego pomysłu szanowali wszelkie możliwe konwencje. Ale wspominam o tym nie bez powodu. Osiągnęli oni rodzaj granicy możliwości z bardzo dobrym efektem. Jeśli konkurs im. Pietrzaka miał jako temat podstawowy wolność, jako siłę człowieka to wydaje mi się, że im bardziej autorzy odchodzili od tego tematu tym lepsze efekty osiągali i tym bardziej sięgali granic, tym bardziej byli niekonwencjonalni, tak jak aktorzy i realizatorzy tego spektaklu i tym większe sukcesy artystyczne osiągali

– mówił Ryszard Biberstajn.

JADWIGA MARIOLA JANKOWSKA – urodziła się 6 sierpnia 1954 r. w Ziębicach, powiat Wałbrzych. Absolwentka Technikum Rachunkowości Rolnej w Liskowie (pow. Kaliski). Po ukończeniu szkoły  zdobyła wykształcenie średnie techniczne z tytułem technik ekonomista. Po odbyciu praktyki podjęła pracę w Narodowym Banku Polskim w Turku, następnie przez 36 lat była pracownikiem BZ WBK 1 O/Turek. Obecnie przebywa na emeryturze.

Poetka, prozaik, artystka malarka, rzeźbiarka, animatorka kultury,  

 Twórczość literacka – pisze wiersze, krótkie myśli, sentencje i aforyzmy, a także eseje i opowiadania.

Debiut książkowy: w 2010 roku, tomikiem „Liryki zachodzącego Słońca”.

W roku 2012 – wydała poezję „Wiosenne przebudzenie”, a w roku 2017 – powstał tom poezji „Gdy kobieta myśli wierszem”.

 Publikowana w ponad 30. wydaniach zbiorowych:
 

Nagrody i wyróżnienia:

 23 kwietnia 2007 r. – wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku,

08 listopada 2008 r. – Nagroda Specjalna w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku,

24 kwietnia 2009 r. – Nagroda Specjalna w Konkursie Poetyckim pod hasłem  za wiersz poświęcony patronowi konkursu – Włodzimierzowi Pietrzakowi,

19 czerwca 2009 r. – Wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim pod hasłem „Człowiek – Dobro – Piękno” w Siedlcach,

14 listopada 2009 r. – Wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim pod hasłem „Zbiorę wszystkich przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo doprawdy czy warto inaczej na ziemi tej żyć…” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przystań w Turku,

23 kwietnia 2010 r. – Nagroda Specjalna za wiersz w kat. „Turek w klimacie Mehoffera”  w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku pod hasłem „Poezja to najkrótsza droga do duszy człowieka”,

25 września 2010 r. – Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Poezji Romskiej im. Papuszy w Tarnowie za wiersz „List do Jerzego Ficowskiego”,

20 listopada 2010 r. –  Wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim pod hasłem „Zbiorę wszystkich przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo doprawdy czy warto inaczej na ziemi tej żyć…” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przystań w Turku,

26 listopada 2011 r. – Wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim pod hasłem „Zbiorę wszystkich przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo doprawdy czy warto inaczej na ziemi tej żyć…” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przystań w Turku,

03 czerwca 2012 – Wyróżnienie w XXV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Buławę Hetmańską” w Białymstoku,

10 listopada 2012 r. – Wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim pod hasłem „Zbiorę wszystkich przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo doprawdy czy warto inaczej na ziemi tej żyć…” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przystań w Turku,

05 grudnia 2012 r. – otrzymała tytuł Wolontariusza Roku 2012,

07 listopada 2013 r. – II miejsce w Konkursie Poetyckim „Cysterskie strofy” zorganizowanym w ramach 800-lecia Lokacji Klasztoru Cysterskiego w Ołoboku pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka,

23 listopada 2013 r. – II miejsce oraz nagroda specjalna za wiersz o tematyce „Pasja jest życiem, życie jest pasją” w IX Konkursie Poetyckim pod hasłem „Zbiorę wszystkich przyjaciół i serce przed nimi otworzę…” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przystań w Turku,

09 października 2014 r. – nagroda specjalna w XXX Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej – Romanów za podjęcie tematyki narodowościowej na krańcach wschodnich po II wojnie światowej w tekście „Ślady
z dzieciństwa”,

22 listopada 2014 r. – III miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim pod hasłem „Zbiorę wszystkich przyjaciół i serce przed nimi otworzę…”

26  listopad 2015 – nagroda główna za tekst prozatorski poświęcony J.I. Kraszewskiemu

Najbardziej ceni sobie nagrodzony udział w konkursie poetyckim w Siedlcach 2009 r., Tarnowie 2010 r., Białej Podlaskiej 2014r. oraz w 2016 roku w Białej Podlaskiej zdobywając nagrodę za prozę (opowiadanie).

 

Animatorka kultury – z własnej inicjatywy, a także korzystając z zaproszeń bibliotek i centrów kultury brała udział w wydarzeniach artystycznych, m.in.:

28 kwietnia 2009 r. – biesiada poetycka pod hasłem „Przyjaźń rodzi miłość na pustyni samotności”,

05 marca 2010 r. – benefis z okazji wydania I tomiku poezji pt.”Liryki zachodzącego Słońca” w Stowarzyszeniu Przystań w Turku,

15 maja 2011 r. – spotkanie autorskie w Sieradzu,

02 sierpnia 2012 r. – benefis pod hasłem „Liryki zachodzącego Słońca” na dziedzińcu Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku,

14 maja 2013 r. – epitafium dla zmarłych poetów – wieczór wspomnień w Turku,

08 listopada 2013 r. – spotkanie z seniorami pod hasłem „Aktywna jesień 4” w Kawęczynie,

05 listopada 2014 r. – spotkanie z poetką w Szkole Podstawowej w Wyszynie,

13 listopada 2014 r. – spotkanie autorskie z uczniami w Szkole Podstawowej nr 4 w Turku z okazji „Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych”,

19 listopada 2014 r. – wieczór poetycki wspomnień o zmarłych poetach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku,

20 listopada 2014 r. – wieczór poetycko – muzyczny pt. „Nurtów mijania nie zatrzymasz…” w Zespole Szkół im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie,

20 marca 2015 r. Spotkanie poetyckie z dziećmi w Szkole Podstawowej w Poddębicach.

31 marca 2015 r. – spotkanie autorskie z poezją w Szkole Podstawowej nr 4 w Turku.
21 marca 2015 r. spotkanie autorskie z poezją w Szkole Podstawowej w Szulmierzu k/Ciechanowa,

i inne….
Juror konkursów:

17 marca 2010 r. – członek Jury I Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” w Turku

Od 2013 roku jest stałym jurorem Konkursu Jednego Wiersza organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku

27 lutego 2014 r. – członek Jury Eliminacji Gminnych XXII Konkursu Recytatorskiego „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa” w Kolnicy, gmina Brudzew

24 czerwca 2014 – członek Jury Turnieju Jednego Wiersza pod hasłem „Słowem malowane” w Turku

 

Twórczość artystyczna, pasje, zainteresowania, marzenia

Jadwiga Mariola Jankowska to nie tylko lokalna poetka, ale również artystka malarz i grafik oraz rzeźbiarka – tworzy płaskorzeźby i rzeźby w glince artystycznej. Praca przy rzeźbieniu, ciągłe poprawki, a w końcu dokładne wykończenie wersji ostatecznej to zajęcie kreatywne, wymagające dużej wyobraźni. Do tworzenia dzieł zainspirował ją przyjaciel poeta, artysta malarz, grafik i rzeźbiarz – Lech Lament.

Będąc wolontariuszką, bierze udział w plenerach i wystawach malarskich organizowanych w jej rodzinnym mieście. Od września 2008 r. bierze udział w corocznych plenerach z okazji Święta Ulicy Kaliskiej w Turku pod hasłem „Sztuka na ulicy”. Po raz pierwszy wystawiała swoje prace malarsko – rzeźbiarskie na I wernisażu Dzieł Artystów Plastyków powiatu tureckiego w Turku, w roku 2010.

 

Praca społeczna

Od 2006 r. pracuje społecznie w „Stowarzyszeniu – Przystań” w Turku.  Stowarzyszenie organizuje warsztaty plastyczne, muzyczne, koncerty charytatywne, wieczory poezji i różnorodne formy artystyczne adresowane do każdej grupy wiekowej.

W lutym 2015 r. brała udział w koncercie „Dobrych Serc” w Kawęczynie, z którego dochód był przeznaczony na kontynuowanie leczenia Kamili, która zmaga się z chorobą nowotworową – ziarnicą złośliwą.

W 2015 r. została uhonorowana tytułem Ambasadora Fundacji „Dr Clown” 2015 za wyjątkowe zaangażowanie i regularną pomoc chorym i cierpiącym dzieciom w 2014 roku.

Od ponad 20 lat związana jest z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy jako wolontariusz i członek Sztabu przy Miejskim Domu Kultury w Turku.

Jadwiga Mariola Jankowska jest ważną postacią w Turku. Chętnie uczestniczy w życiu literackim i kulturalnym miasta. W kwietniu 2009 r. brała udział w warsztatach plastyczno – muzycznych w Stemplewie. Poświęciła swój czas na opracowanie tomiku poezji z VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego przy Stowarzyszeniu ,,Przystań” w Turku, wspierała organizację takich imprez, jak Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, finał WOŚP, Powitanie Lata, Sztuka na Ulicy itp.

 

Hobby – turystyka/wspinaczka górska.

Jadwiga Mariola Jankowska jest miłośnikiem polskich gór. Pasjonatka zdobycia Korony Polskich Gór.

W roku 2008  w paśmie Sudetów zdobyła:

w Górach Wałbrzyskich szczyt Chełmiec (869 m n.p.m.),

w Górach Kamiennych – szczyt Waligóra (936 m n.p.m.),

w Górach Kaczawskich – Skopiec (724 m n.p.m.),

w Rudawach Janowickich – Skalnik (945 m n.p.m.),

Ponadto:

w Beskidach – Lubomir (904 m n.p.m.),

w Pieninach – szczyt Wysoka (1050 m n.p.m.),

w Gorcach – Turbacz (1310 m n.p.m.),

w Beskidzie Wyspowym – Mogielica (1171 m n.p.m.).

We wrześniu 2009 r. zdobyła najwyższy szczyt w Polsce – Rysy 2499 m n.p.m.

 

Źródła

Gronowski J.: Wiosenne przebudzenie Jadwigi Marioli Jankowskiej – wiadomosci24.pl [online].[dostęp 2012.05.12]. Dostępny: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wiosenne_przebudzenie_jadwigi_marioli_jankowskiej_232810.html

Kawęczyn: Iskierka nadziei dla Kamili – iturek.net [online].[dostęp 2013.02.15]. Dostępny: http://www.iturek.net/wiadomosci/miasto-turek/item/2466-kaweczyn-istnieje-nadzieja-na-swiatlo-dla-kamilii

Kwiaty dla wolontariuszek – Turek. net.pl [online].[dostęp 2012.12.05]. Dostępny: http://www.turek.net.pl/miasto/7848-kwiaty-i-nagrody-dla-wolontariuszek

Jankowska J.M.: Tak to się zaczęło… . Rozm. przepr. Martyna Mokrowiecka. Turek. 2015.

Jankowska J.M.: Oto mój Facebookowy film – facebook.com [online].[dostęp 2014.02.05]. Dostępny: https://www.facebook.com/video.php?v=576391602430167&pnref=story

Lament L.: Kilka słów o poetce – Jadwidze Marioli Jankowskiej. Rozm. przepr. Agnieszka Gromada. Turek. 2015.

Malowali słowem poetyckie obrazy – Turek. net.pl [online].[dostęp 2014.06.24]. Dostępny: http://www.turek.net.pl/miasto/12319-malowali-slowem-poetyckie-

obrazy?fb_action_ids=640334606035866&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.U60zF_JzGcF.like

Mariola Jadwiga Jankowska – Czemu płaczesz, kogo szukasz. YouTube.[online].[dostęp 2010.04.25]. Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=zuDTZZogURI

Taniec, liryka i lampka wina – Turek. net.pl [online].[dostęp 2012.02.08]. Dostępny: http://www.turek.net.pl/miasto/7178-taniec-liryka-i-lampka-wina

Turkowianka wśród najlepszych poetów – Turek. net.pl [online].[dostęp 2013.11.25]. Dostępny: http://www.turek.net.pl/miasto/7178-taniec-liryka-i-lampka-wina

Władysławów: Poetka odwiedziła dzieci w Wyszynie – iturek.net [online].[dostęp 2014.11.06]. Dostępny: http://www.iturek.net/wiadomosci/wladyslawow/item/670-wladyslawow-poetka-odwiedzila-dzieci-w-wyszynie

Wyniki II MPK o Złote Pióro Papuszy – Portal pisarski.pl [online].[dostęp 2012.02.08]. Dostępny: http://www.portal-pisarski.pl/news/2010/10/05/wyniki-ii-mkp-o-zlote-pioro-papuszy

 

 

db