Inauguracja II MKP w Chalkidzie – dzień drugi festiwalu.

09 kwietnia 2019 r. Spotkanie poetyckie w teatrze miasta Chalkidy, na wyspie EVIA.

 

Powitał nas burmistrz Chalkidy Christros Pagonis. Podziękował dobrze znanej w Poznaniu poetce Marii Mistrioti – członkini Greckiego Towarzystwa Literackiego za zorganizowanie  II Międzynarodowego Spotkanie Poetyckiego w Chalkidzie, w dniach od 9 do 12 kwietnia 2019 r. oraz od 13 do 15 kwietnia w Atenach.

Tematem wiodącym festiwalu był referat wygłoszony przez organizatorkę na temat ” Poezja, a relacje międzysąsiedzkie”.

W biesiadzie poetyckiej wzięli udział zaproszeni poeci: z Izraela -Amir Or, z Taiwanu Lee Kuei-shien, Birute Jonoskaite i Kornelijus Platelis (z małżonką)  z Litwy, Vera Kopecka z czeskiego Broumova, Germain Droogenbroodt mieszkający w Belgii i Hiszpanii, Anna Keiko z Chin oraz poeci z Poznania (dr hab. UAM Katarzyna Zagórska, Artemida i dr Ares Chadzinikolau oraz Danuta Bartosz), Bydgoszczy (dr D.T. Lebioda), Kazimierz Burnat z Wrocławia i Warszawy (dr Hatif Janabi) oraz wyjątkowo barwny poeta z Nowego Jorku  – Hassanal Abdullah, urodzony w Bangladeszu.

Obecna na festiwalu Artemida – córka Aresa wspaniale zdała egzamin  czytając ad hoc angielskie wersje naszych wierszy. W trakcie spotkania Dariusz Tomasz Lebioda – przewodniczący Międzynarodowej Kapituły im. Homera  wręczył dwa medale Homera: poecie, zamieszkałemu w Warszawie dr Hatifowi Janabi oraz Amirowi Or z Izraela.

Spotkanie uświetnił folklorystyczny występ artystów z Chalkdy.

oprac. Danuta Bartosz

 

db