Program Klubu Literackiego „Dąbrówka” – w marcu i kwietniu 2019 roku

Zapraszamy do Klubu literackiego „Dąbrówka”

–  Piątkowskie Centrum Kultury PSM, 

os. Bolesława Chrobrego 120

 MARZEC/KWIECIEŃ 2019

5 III 2019 o godz. 1800 (wtorek)
XIII Konkurs „Młodych Piór” i warsztaty literackie. Prezentacja twórczości
Mateusza Rossy i Sebastiana Walczaka.
Zapraszamy autorów wierszy, prozy oraz nauczycieli – opiekunów twórczości. Podpisane prace w 4 kopiach (max 5 wierszy, 2 krótkie utwory prozą), z informacją: szkoła, klasa, nauczyciel, mail, prosimy dostarczyć
w dniu imprezy o godz. 18.00. Tel. organizatora
61 833 04 83. Wybrane prace opublikuje lokalna prasa.
19 III 2019 o godz. 1800 (wtorek)
Na drodze do literatury – Liliana Bening,
Edward Henka, Małgorzata Szczęsna.
Omówienie – dr Janusz Urbaniak.
 2 IV 2019 o godz. 1800 (wtorek – bistro „Cezar”)
Promocja nowej książki Stanisława Chutkowskiego – „Oczekiwanie”.
Prezentacja twórczości plastycznej Krystyny Wojciech-Ratajczak oraz tomiku poetyckiego
pt. „Opowieści zimowego ogrodu”. Recenzje – Barbara Kęcińska-Lempka, Aleksander Talarkiewicz.
16 IV 2019 o godz. 1800 (wtorek)
Kalina I.Zioła – pocztówka z Chin.
Przegląd publikacji Klubu Literackiego w roku 2018, w mediach. Prosimy o prezentację materiałów. Warsztaty literackie, konsultacja tekstów.

Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”. Spotkania w „Dąbrówce”

prowadzi

Jerzy Grupiński.

 

Wazon

Potrzeba było rąk wielu

by złożyć rozbity kryształ

z kawałków co rozprysnęły

w kierunkach niespodziewanych

trzeba było głów wielu i serc

 


Małgorzata Szczęsna

 

db