Dialogi kontrolowane

Biblioteka Uniwersytecka. Poznań ul. Ratajczaka 12. 12 lutego g.18-20.
Nowy cykl spotkań z literaturą, w ciekawej oprawie organizacyjnej, adresowany do czytelników oraz poetów i prozaików.
Co dwa miesiące nowy, żywy numer do obejrzenia, wysłuchania, i udziału w sporach o literaturę współczesną. Możliwość spotkania ciekawych autorów, recenzentów, wykładowców.
Zapraszam w imieniu organizatorów.
Jerzy Beniamin Zimny