Wydaliśmy „PO-tyczki aforystów III”- to dobrze, że ,,nie istnieje odległość, dopóki istnieje pamięć”.

RYCERZE SŁOWA
Już sama nazwa ,,Potyczki aforystów” może sugerować nieumiejętność (od wyrazu: ,,potykać się o przeszkodę”) posługiwania się maksymą, ale nic bardziej mylnego niż taki tok myślenia.

AFORYSTYKON KALISKI, czyli wspomniane POTYCZKI AFORYSTÓW (nota bene – jedyne tego typu wydarzenie literackie w Polsce, a najprawdopodobniej i w Europie), to POTYCZKI słowne na aforyzmy, potyczki, jakie dawniej odbywały się z udziałem rycerstwa w Europie. Właśnie – rycerstwa, bo aforysta to Rycerz Słowa. Wyraz POTYCZKA zawiera i POT, i TYCZKA. POT to wynik pracy, a TYCZKA służy do skoku wzwyż, aż do nieba wyobraźni literackiej, aby dosięgnąć błyskotliwej pointy.
To prawda, że ,,niewypowiedziane słowa nie umierają”, bo ,,tylko miłości wybacza się wyprzedzanie myśli” i ,,najtrudniej wydostać się z więzienia własnego umysłu”. Któż z nas wie o tym, że „życie nie jest przed nami ani za nami; życie jest w nas”? Któż wierzy w to, że „świat nigdy nie śpi – marzenia nigdy nie przestają być spełniane”. Któż zna odpowiedź na pytanie: ,,Powiedzcie mi, gdzie jest moje miejsce w czasie, moje lepsze miejsce w czasie”? Poeci dobrze wiedzą, że „od samego nabrania miodu w usta, nikt nie stał się słodszy”, bo „poezja jest jak zamknięta chwila, która trwa wiecznie”, a „dyskretna mądrość prawdziwie zdobi człowieka”. Wiemy, że „czyny nikną w cieniu wielkich słów” i że ,,trzeba dużo wytrwałościu i wytrzymałości, by ludzi zmienić w ludzi”. Poeta często milczy, bo ,,cisza jest o wiele bardziej pojemna niż głos”. Poeta doskonale wie, że ,,nie ma dni wolnych od pracy nad sobą”, bo w końcu ,,spadanie to ostateczna forma lotu”.

Zapewne wszyscy ,,dziedziczymy zdolności, trwonimy okazje”, bo ,,historia współczesna: Napoleon to koniak, Chopin to wódka”, a ,,człowiek to proch dziś nazwany duszą”. Nie wszyscy pamietamy, że ,,czasem trzeba przystanąć, żeby dalej iść”. Niekiedy zapominamy, że ,,być podłym to okrutne, być obojętnym, to podłe”.

Czytając aforyzmy zawarte w niniejszym wydaniu stwierdzić można, że ,,złote myśli są różnej próby”, ale właśnie tak ma być, bo ,,wewnętrzna siła i spokój wypływa z pokory”. Książka ta uświadamia, że aforystyka i ,,wiersze to muzyka duszy”.

To dobrze, że ,,nie istnieje odległość, dopóki istnieje pamięć”. Pamięć o nas. Także.

Urszula Zybura

_________________________________

Projekt okładki – Tomasz Kruczek
Grafika na okładce str.1 – Lech Lament
Ryciny i grafiki – Lech Lament
Wybór aforyzmów – Urszula Zybura
Fundacja Literacka „Jak podanie ręki”
Seria wydawnicza # 18  ISBN 978-83-951545-7-7
Redaktor wydania i skład: Danuta Bartosz

Stron: 73
Drukarnia
ul/ Mała 7
61+482 Poznań
Tel+48 61 622 78 03-04
www.profesjonalnydruk.pl
e-mail: marketing@profesjonalnydruk.pl

 

db