Marek Zaradniak – 10 lat temu zmarł Wincenty Różański zwany Witkiem [WSPOMNIENIE]

10 lat temu zmarł Wincenty Różański zwany Witkiem…

Marek Zaradniak

Głos Wielkopolski

Wincenty Różański był przyjacielem Edwarda Stachury. Poeta zmarł 10 lat temu. Miał 70 lat. ©respectance.com

W czwartek mija 10 lat od śmierci związanego z Poznaniem wybitnego polskiego poety Wincentego Różańskiego. Odszedł w wieku 70 lat.
Przez przyjaciół zwany po prostu Witkiem, Wincenty Różański urodził się 12 lipca 1938 roku w Mosinie. Ukończył Technikum Księgarskie. Dwukrotnie rozpoczynał i przerywał studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.W latach 1956-59 należał do grupy poetyckiej „Wiatraki”, a w latach 1965-74 do grupy „Wiry”. W latach 1961-67 pracował m.in. przy budowie Elektrowni Turoszów, w Domu Książki, w Teatrze Lalki i Aktora „Marcinek” (dziś Animacji) i w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Od 1967 roku był rencistą. Zajmował się tylko pisaniem wierszy.
Mówił zawsze: „Pisze się tak, jak się oddycha”. Debiutował w 1963 roku na łamach „Głosu Wielkopolskiego” wierszem „Bohema”. W 1968 roku ukazał się jego arkusz poetycki „Wiersze o nauce nawigacji między kamieniami”, a w 1970 roku tomik wierszy „Dziecko idące jak włócznia śpiewało”. W sumie opublikował 19 tomików. Ostatni to wydany razem z młodym poetą Krzysztofem Wiśniewskim „Posrebrzane pole słów”. W limitowanej edycji ukazał się on w roku 2001. Szersza rzesza czytelników musiała czekać na te wiersze do roku 2008.Jego wiersze przetłumaczono na języki hiszpański, bułgarski, grecki, niemiecki, francuski i angielski. Także we wspomnianym już roku 2008 w Bibliotece Raczyńskich odbył się jego urodzinowy wieczór „70 wierszy na 70-lecie”. Wincenty Różański był bliskim przyjacielem Edwarda Stachury, który uczynił go bohaterem swojej powieści „Cała jaskrawość”, a także jedną z postaci poematu „Po ogrodzie niech hula szarańcza”.Wśród wyróżnień jakie posiadał Wincenty Różański były przyznany mu w roku 1977 Medal Młodej Sztuki „Głosu Wielkopolskiego” oraz „Pierścień mędrców betlejemskich”, który otrzymał 6 stycznia 2006 w podziękowaniu za służbę tworzenia w świetle dziejów Słowa, które było na początku.Wincenty Różański uhonorowany został także m.in. Nagrodą Literacką im. Jana Kasprowicza oraz Nagrodą XII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. O jego twórczości w 1993 roku Tadeusz Żukowski nakręcił film telewizyjny „Będziemy piękniejsi”. Natomiast w roku 1997 ukazała się książka Piotra Kępińskiego i Andrzeja Sikorskiego „Któż to opisze, któż to uciszy”. Składają się na nią rozmowy z poetą, jego wspomnienia i wiersze.Dla upamiętnienia Wincentego Różańskiego od roku 2012 w Poznaniu przyznawana jest nagroda jego imienia. Jako pierwszy podczas 35. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego otrzymał ją warszawski poeta Stefan Jurkowski. W ubiegłym roku podczas odbywającej się w Poznaniu II Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej otrzymał ją tłumacz Jerzy Łukasz Kaczmarek.

więcej:
 witek różański
db