Grecka Galeria i Pracownia im. Nikosa Chadzinikolau: sylwestrowe wspomnienia żony Nikosa – Elżbiety Chadzinikolau…

https://youtu.be/3WefLWhHc98