50-lecie twórczości Marka Słomiaka uwieńczone Medalem Labor Omnia Vincit.

Szkoda, że 19 grudnia 2018 roku ja, autorka nin. wpisu oraz Jolanta Szwarc – prezes Zarządu Wielkopolskiego Oddziału ZLP i Stanisław Szwarcowie (sekretarz Zarządu) z przyczyn technicznych nie mogliśmy być w Sali im. Hipolita Cegielskiego w siedzibie Towarzystwa HCP – na uroczystości wręczania Markowi Słomiakowi Medalu Labor Omnia Vincit.

Medal ten wręczany jest za pracę organiczną wybitnym osobom. Marek Słomiak – obchodzący 18 grudnia 2018 roku 50-lecie literackiej twórczości – zdecydowanie na ten Medal sobie zasłużył.

Ceremonia wręczenia tej nagrody była wyjątkowa – osobiście wręczał ją Prezydent Towarzystwa HC pan dr Marian Król.  Nasz kolega Członek Zarządu THC – dr Dominik Górny – poeta znający twórcze dokonania Marka Słomiaka gratulując jubilatowi wygłosił literacką laudację. Była to doniosła chwila dla Marka Słomiaka i Wielkopolskiego Odziału Związku Literatów Polskich.

Uwieńczenie jubileuszu MedalemTowarzystwa Hipolita Cegielskiego jest okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć jubilata, ale również zachęca do podjęcia przez niego dalszych twórczych zadań.

Cieszymy się bardzo, że Kapituła Medalu Labor Omnia Vincit uznała dokonania literackie naszego kolegi Marka Słomiaka wręczając mu odznaczenie tak wysokiej rangi.

Danuta Bartosz

Z okazji 50-lecia Jubileuszu

w imieniu Wielkopolskiego Oddziału ZLP

składamy dostojnemu Jubilatowi Markowi Słomiakowi

szczere gratulacje życząc wielu dalszych sił twórczych, ważnych wydarzeń,

a także wszelkiej pomyślności w pomnażaniu imponującego dorobku

jak i spełnienia osobistych planów.

Marku, niech 2019 ROK będzie kolejnym etapem

Twojej literackiej podróży do nowych jubileuszy.

Arkadiusz Kandulski udostępnił post.

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją
Obraz może zawierać: 4 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i garnitur
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją, garnitur i w budynku
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją i w budynku
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją i garnitur
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją i w budynkuObraz może zawierać: 8 osób, w tym Dorota Jędraszyk, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, garnitur i w budynkuObraz może zawierać: 7 osób, w tym Dorota Jędraszyk, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, garnitur i w budynku
Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku
Obraz może zawierać: 2 osoby, garnitur i w budynku
Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, ludzie siedzą i garnitur
Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi i w budynku
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą i w budynku
Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie siedzą, garnitur i w budynku
Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, w budynkuObraz może zawierać: 6 osób, w tym Dorota Jędraszyk, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą i w budynku
Zdjęcia:

Dorota Jędraszyk

Jubileusz 50-lecia Pracy Twórczej Poznańskiego Poety Pana Marka Słomiaka – Uroczystości ciąg dalszy.

W dniu następnym czyli 19 grudnia 2018 roku, w Towarzystwie

Zobacz więcej

 DB