Danuta Bartosz na spotkaniu opłatkowym w Klubie Seniora

W poniedziałek, 17 grudnia w Klubie seniorów Stare Żegrze

przy parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi

Fundacja Pomocy Ludziom “Jest nadzieja”

zorganizowała spotkanie opłatkowe.

W programie:

  • Proboszcz ks. prałat Henryk Szymczak – życzenia i łamanie się Opłatkiem
  • Koncert kolęd i pastorałek  – uczniowie pani prof. Hanny Stefaniak ze Szkoły Muzycznej w Poznaniu, ul. Solna
  • Wiersze bożonarodzeniowe Danuty Bartosz
  • Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek
  • Poczęstunek

Pani Joannie Bednarskiej dziękujemy za organizację i przygotowanie spotkania.

 db