Marek Słomiak – biogram

Marek Słomiak – urodził się w Poznaniu, w roku 1948. Mieszka i tworzy w Poznaniu.

W latach 1972 do 1974 pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Koła Młodych Związku Literatów Polskich w Poznaniu, a od 1974 do 1977 Prezesa Zarządu Koła Młodych ZLP w Poznaniu.

W tym okresie współpracując z Zarządem Głównym ZLP w Warszawie oraz Ministerstwem Kultury i Sztuki zorganizował „Sympozjum Młodej Poezji Województw Zachodnich i Północnych” w Chodzieży w roku 1973-cim, natomiast w roku 1974-tym „Ogólnopolską Wiosnę Poetycką” z tematem wiodącym: „Wiersz zaangażowany – funkcje polityczne i społeczne”, w Jarocinie.

W roku 1975-tym Zarząd Główny Związku Literatów Polskich w Warszawie przyznał M. Słomiakowi roczne stypendium im. T. Borowskiego.

W okresie od 1973 do 1978 był Redaktorem Naczelnym serii wydawniczej Pt. „Witryna Poetycka” w OKS „Odnowa” w Poznaniu.

W roku 1978 zainicjował serię spotkań oraz wydawnictw pod wspólną nazwą „Salon Poetycki u Marka”, które to imprezy w formie triady (pierwsza prezentowała poezję danego autora w mieszkaniu prywatnym, druga była powtarzana z nowym scenariuszem w ODK „Bajka”, a trzecia w Klubie „Merkury” przy pl. Wolności 8 lub w BWA „Arsenał” w Poznaniu przy Starym Rynku). Imprezy te odbywały się do roku 1990-tego. Do wspomnianych imprez ukazywały się wydawnictwa poetyckie pod wspólną nazwą „Salon Poetycki”.

W okresie od 1980 do 1983 M. Słomiak był członkiem Rady Krajowej Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Warszawie.

W latach 1988 do 1989 pełnił funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego Pisma Literackiego Młodych noszącego nazwę „Tytuł”, a ukazującego się w Poznaniu.

Debiutował w roku 1968 zbiorem wierszy pt. „Próby liryczne” w Centralnym Klubie Studentów Poznania „Odnowa” Poza tym opublikował zbiory wierszy „Czas” w roku 1973, „Wobec czasu” w roku1974, nakładem OKS „Odnowa”i ZSP w Poznaniu.

W serii wydawniczej KKMP w Poznaniu ukazały się zbiory: „…a jednak o niej” w 1981, oraz „Słowo” w roku 1987.

W roku 2011-tym, w Instytucie Wydawniczym „Świadectwo” w Bydgoszczy ukazała się książka poetycka Pt. „Powróćmy z długich samotnych podróży” oraz w tym samym Wydawnictwie – w roku 2012 – książka poetycka Pt. „Otwarte cykle czasu”

W roku 2013-tym nakładem Inst. Wydaw. „Świadectwo” ukazał się tom Pt „Psalmy światłości strzegące”, który zdobył nagrodę za najlepszą książkę roku im. Ryszrda Milczewskiego-Bruno.

W roku 2016-tym ukazała się książka poetycka PT. „Listy czasu jak słowa drżenie” – również w Inst.Wydaw.”Świadectwo” w Bydgoszczy.

W roku bieżącym ukazała się ksiązka nosząca tytuł „Wiersze wybrane” w Wydawnictwie Literackim „Atena” w Poznaniu.

  1. Słomiak jest również laureatem wielu konkursów poetyckich m. In. „Konfrontacje 70”, „O beret Odnowy”, „O pierścień Dąbrówki” itp.

Był założycielem grupy poetyckiej działającej w latach 1973 do 1977 a noszącej nazwę „Odnowa”.

Publikował swoje utwory poetyckie, recenzenckie, krytyczno-literackie w Polskim Radiu, TVP (Pr. 2 w 1989 r.), w prasie literackiej, społeczno-kulturalnej i codziennej w całym kraju.

Publikował swoje utwory również w Radiu „Emaus”, Telewizjach osiedlowych oraz w najprzeróżniejszych almanachach i antologiach.

Obecnie jest członkiem MASTRiN Wielkopolska-Unia Europejska w Poznaniu, nurtu EKO-ART. Klubu Literackiego „Dąbrówka” w Poznaniu, jest korespondentem „Teczka-Paris” (TECZKA) Association „Les Amis de C.K.Norwid” w Paryżu, a także członkiem zarządu Fundacji Literackiej Anny Elżbiety Zalewskiej w Poznaniu.

Obecnie prowadzi i przygotowuje spotkania w ramach Salonu Poetyckiego im. Wincentego (Witka) Różańskiego w „PoemaCafe” w Poznaniu.

Jest członkiem Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich w Poznaniu.

db