Danuta Bartosz: „Powrócił z długiej samotnej podróży” – Marek Słomiak znalazł swoją przystań w WO ZLP

Komisja Kwalifikacyjna przy Zarządzie Głównym Zwiazku Literatów Polskich przyjęła Marka Słomiaka na członka Wielkopolskiego Odziału ZLP z uzasadnieniem:

„Zaprezentował trzy tomy poetyckie. Poezja liryczna. Wiersze, to czysta poezja osadzona w tradycji  śródziemnomorskiej. Poeta o wyrazistym stylu. Autor stawia przed sobą wyrażne cele dotarcia do wyrafinowanego czytelnika”.

Marek Słomiak, debiutował arkuszem poetyckim pt. „Próby liryczne” w roku 1968 CKSP ”Od Nowa”. Łatwo policzyć, od tego momentu minęło 50 lat. Współpracując z nami od kilku lat przekonał się, że w Oddziale Wielkopolskim może realizować własne twórcze pragnienia, i że słowo „wspólnie” oznacza: można więcej.

Utwory M. Słomiaka dawno temu napisane i aktualne,  posiadają wspólny mianownik – delektowanie się Słowem, Słowa przybliżaniem, otwieraniem jego tajemnych drzwi.

W utworze – Ars Poetica, otwierającym książkę poetycką pt. „Powróćmy z długich samotnych podróży”, w jego zakończeniu, czytamy:

(…) Słowo twoje

w milczeniu istnieje

poznawane aż po

szkielet sensu

bezwymiarowej

rzeczywistości (…)

To mocna, dojrzała poezja, nasycona filozoficzną mądrością, delikatna i jednocześnie drapieżna. To poezja ulotnej modlitwy i twardej walki o drugiego człowieka, przez roztaczanie wizji  piękna, które jest na wyciągnięcie ręki. Poezja o wielkim ładunku intelektualnym, wyobcowana z moralizatorstwa i zbędnej narracji.

Autor kilkudziesięciu recenzji, felietonów, esejów publikowanych w Akancie i wielu innych periodykach.

Cieszę się, że Marek Słomiak – wielki Mistrz Poetyckiego Słowa jest już z nami.

Danuta Bartosz