Nowy Zarząd Wielkopolskiego Oddziału ZLP

Informujemy, że 8 grudnia 2018 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego

został powołany nowy Zarząd Wielkopolskiego Oddziału ZLP

w składzie:

Prezes – Jolanta Szwarc 

Wiceprezes – Ares Chadzinikolau

Wiceprezes – Urszula Zybura 

Skarbnik – Ada Jadwiga Matysiak

Sekretarz – Stanisław Szwarc

Członkini Zarządu – Edyta Kulczak

Dziękując ustępującemu Zarządowi  za dotyczasową reprezentację WO ZLP

(zwłaszcza wiceprezesowi Danucie Bartosz, która zrezygnowała

z dalszej aktywnej działalności)

Nowemu Zarządowi życzymy wielu cennych inicjatyw

oraz skutecznych działań na rzecz  rozwoju literatury

– członkowie WO ZLP

 

db