Piła – miasto poezją pokazane

2018-10-26Miasto poezją pokazane

Piła w poezji pilskich poetów

Wystawa – prezentacja twórczości pilskich autorów związana z Piłą.

II Międzynarodowa Konferencja Poetycka

Odwiedziny poetów w Filii nr 3 oraz z autobusu poetyckiego: Śladami Piete Kuhr.

Piła w spotkaniu z poezją podczas II Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej

Filia nr 3, ul. Prusa 16 relacja w fotografii

2018-10-25Niektórzy tęsknią do poezji

Niektórzy tęsknią do poezji – zdjęcia

„O mówieniu i pisaniu  w swoim języku”Poezja łużycka ze zdjęciami

Róža Domašcyna i Měrana Cušcyna, poetki z Budziszyna z wizytą w Pile.

Poetycka rozmowa Budziszyna z Piłą.

Poetiska rozmołwa mjez Budyšinom a Piłu.

Filia nr 4, al. Powstańców Wlkp. 62

2018-10-25Książka do zjedzenia – poezja łużycka

Poezja łużycka Poezja łużycka (ze zdjęciami)

poetki: Róža Domašcyna i Měrana Cušcyna

  • wspólne czytanie
  • tłumaczenie: Alicja Wajs, doktorantka Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu, germanistka, członkini Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Pile
  • rozmowa/Maria Kopeć, Alicja Wajs
  • Maria Kopeć – inicjatorka projektów propagujących poezję, członkini Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu
  • poczęstunek: zupa musztardowa

wypożyczalnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska14

http://https://www.biblioteka.pila.pl/galeria.php?lang=pl&id_strony=424

w autobusie poetyckim

db