Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze

Zawiadamiam, że 8 grudnia 218 r. o g. 15:00 w Sali Złotej Pałacu Działyńskich

odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

W programie:

Sprawozdanie merytoryczno – finansowe Prezesa i Komisji Rewizyjnej .

Wybór Zarządu na nową kadencję

Wybór Delegatów na Zjazd ZG ZLP.

Obecność obowiązkowa.

W przypadku braku niezbędnego  quorum  w pierwszym terminie – o godz. 15:30 odbędzie się

następne Walne Zebranie.

Prezes  Urszula Zybura

z prośbą o obecność na Zebraniu wszystkich członków WO ZLP.

UWAGA!

Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH ZMIENIONO MIEJSCE WALNEGO ZEBRANIA.

SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZZO WYBORCZE ODBĘDZIE SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ

HOTELU LECH, PRZY UL. ŚW. MARCINA 74.

I PIĘTRO.

ZAPRASZAMY, A JEDNOCZEŚNIE JESZCZE RAZ PRZYPOMINAMY O BEZWZGLĘDNEJ OBECNOŚCI

CZŁONKÓW NASZEGO ODDZIAŁU ZLP NA WALNYM ZEBRANIU.

ZARZĄD WLKP ZLP

DB