Wieści z Belgii…

Echa II Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej powoli cichną, choć pozostawiają po sobie wspomnienia w postaci licznych refleksji i zdjęć. Chciałabym wrócić do pierwszego dnia, który poświęcony był, myślę, że nie bez przyczyny,  w dużej mierze Ukrainie.

Nasze związki z sąsiednim krajem są coraz mocniejsze i nieprzypadkowe. Nasze kultury przenikają się i coraz częściej stajemy się autorami, bądź uczestnikami pisanej na nowo, już wspólnej historii.

Nasuwają mi się słowa Hanny Grall:

”Ci którzy rządzą dzielą świat, a ci, którzy go opisują, łączą go na nowo”  W tym wypadku my poeci, jesteśmy pomostem pomiędzy naszymi narodami z uwzględnieniem, niełatwej przecież przeszłości.  To nasza misja, nasz obowiązek.

W tych okolicznościach multiwizualny wykład prof. zw. dr hab. Jarosława Poliszczuka, który odbył się pierwszego dnia Konferencji w Sali Lubrańskiego UAM, był niezwykle ważnym punktem naszego programu, a także symbolicznym ukłonem wobec naszych poetów z Ukrainy, którzy stanowili dość liczną reprezentację podczas październikowych uroczystości i wyrazem artystycznej solidarności.

Wykład wybitnego znawcy i eksperta stosunków polsko-ukraińskich pod tytułem:”Ukraina wczoraj, dziś i jutro” przybliżył nam  w sposób wyczerpujący wiedzę o historii i problemach, z którymi boryka się to stosunkowo młode państwo. Następnie głos zabrał dr Ryszard Kupidura, który zaprezentował dwujęzyczną antologię poezji współczesnej.

Uzupełnieniem całości, były ludowe pieśni ukraińskie wykonane z wielkim zaangażowaniem przez ukraińską młodzież.

Ten polsko- ukraiński akcent Konferencji Poetyckiej był moim zdaniem niezwykle ważny i symboliczny.

Pamiętam jak my Polacy, w trudnych chwilach naszej państwowości szukaliśmy wsparcia wśród sąsiednich narodów. Jak bardzo ważne było wówczas promowanie naszej bogatej kultury w trudnych geo-politycznych warunkach . Dziś obowiązek ten spoczywa na nas – wobec bratniego narodu, czego wyrazem były wspomniane wykłady.

Panu prof. dr hab. Andrzejowi Sitarskiemu – Dyrektorowi Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM dziekuję za to, że witając gości II Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej zaprosił  nas do świata wzajemnej życzliwości, tolerancji, szacunku oraz mądrości poetyckiego slowa.

Agnieszka Korzeniewska

(Belgia)

 

db