W Jeziorkach poeci nie zjawiają się przypadkiem…

JEZIORKI. W dniu 26 października 2018 roku w Wiejskim Domu Kultury w Jeziorkach, odbyła się biesiada poetycka z udziałem uczestników II Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej. Spotkanie zorganizowała Gmina Kaczory, Rada Sołecka Wsi Jeziorki oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Po gorącym poczęstunku przy kawie, herbacie i wypiekach przygotowanych przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich rozpoczęła się uczta dla ducha.

W czasie wieczoru Ares Chadzinikolau – przewodniczący Kapituły Nagrody Artystycznej im. Nikosa Chadzinikolau i Danuta Bartosz – wiceprezes tejże Kapituły oraz Urszula Zybura – prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich wręczyli Markowi Wawrzkiewiczowi – prezesowi Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich Medal Nikosa Chadzinikolau, za całokształt twórczości literackiej i publicystycznej oraz krzewienie idei pracy organicznej na rzecz kultury.

Nikos Chadzinikolau – poeta, tłumacz, historyk literatury urodził się w 1935 r. w Grecji. W wieku piętnastu lat przyjechał do Polski. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, był doktorem nauk humanistycznych. Miał obywatelstwo Polski i Grecji. Zmarł 6.11.2009 roku w Poznaniu. Opublikował ponad 100 książek. Przetłumaczył utwory ponad 500 autorów greckich na język polski oraz dzieła 130 polskich autorów na język grecki. Szczytowym osiągnięciem jego wieloletniej pracy translatorskiej jest pierwszy w dziejach Polski przekład z języka starogreckiego „Iliady i Odysei” Homera oraz „Mitów Greckich”. Przetłumaczył także książkę Nikosa Kazantzakisana „Grek Zorba” i napisał tekst do piosenki pod tym samym tytułem.

Przez 26 lat pełnił funkcję prezesa Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Przez całe życie próbowałem łączyć swoje dwie ojczyzny, Grecję i Polskę 

Nikos Chadzinikolau

Wieczór uświetnił koncert jego syna mieszkającego i tworzącego w Poznaniu Aresa Chadzinikolau – pianisty, poety, kompozytora i tłumacza. Wiersze Nikosa Chadzinikolau czytali Zbigniew Kresowaty, Danuta Bartosz i Ares Chadzinikolau.

Maraton poetycki rozpoczęła Pani Katarzyna Luc, organizatorka spotkania w Jeziorkach wierszem „Zraniona milczeniem” autorstwa Pani Danuty Bartosz, poetki dziennikarki SPP, eseistki, felietonistki, animatorki kultury.

Swoją twórczość prezentowali: Konstantinos Bouras (Grecja), Leokadia Komaiszko (Belgia), Agnieszka Korzeniewska – Laviolette (Belgia), Peter Gehrisch (Niemcy), Simone Trieder (Niemcy), Swietłana Bresławska (Ukraina), Iryna Mironenko (Ukraina), Sergij Szelkowij (Ukraina), Lam Quang (Nguyen Dinh Dung) (Wietnam), Jolanta Ciecharowska, Jerzy Fryckowski, Bogumiła Janicka, Aldona Borowicz, Zbigniew Milewski, Stefania Pruszyńska, Andrzej Tchórzewski, Andrzej Walter, Janusz Wójcik, Urszula Zybura.

W spotkaniu, które upłynęło w atmosferze subtelnej ironii i wyrafinowanego dowcipu wzięło udział ponad 70 osób, w tym 55 uczestników II Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej.

– Był to najazd poetów i artystów na Jeziorki – podziękowali sołtys wsi Jeziorki Janusz Michaelis oraz przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal.

Inicjatorkami spotkania były: Danuta Bartosz – kurator konferencji, wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, prezes Fundacji literackiej „Jak podanie ręki”, Aleksandra Wyganowska – moderator spotkania, prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, dziennikarka Radia Emaus, Maria Kopeć – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu oraz Katarzyna Luc – Koło Gospodyń Wiejskich w Jeziorkach.

Serdecznie pozdrawiam, i jeszcze raz dziękuję za obecność … na wyciągnięcie ręki – pani Danuta Bartosz – prezes Fundacji Literackiej Jak podaniew ręki –  podziękowała za poetyckie przytulenie 55 poetów II MKP w DK w Jeziorkach, zwłaszcza: organizatorce spotkania z poetami – pani Katarzynie Luc,  Elżbiecie Kowalskiej – przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich, skarbnikowi Koła – p. Irenie Biegus, a za ich pośrednictwem pozostałym 16 członkiniom Koła, panu Stefanowi Kowalowi – przewodniczącemu Rady Gminy Kaczory oraz Radzie Sołeckiej i Sołtysowi Jeziorek Januszowi Michaelisowi.

– Poeci chadzają swoimi drogami. Cieszymy się bardzo, że zawitali do naszego Domu Kultury w Jeziorkach ؎ podsumowała Katarzyna Luc oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Jeziorkach.