Piosenkę z tekstem Marii Duszki śpiewa po angielsku Remi Juśkiewicz

Remi Juśkiewicz jest muzykiem od wielu lat mieszkającym w Londynie. Niedawno nagrał skomponowaną przez siebie do tekstu Marii Duszki piosenkę pt. „Jacket”. Zapraszamy do posłuchania: