Tadeusz Żukowski od „Księgi listów” do„Kropli świata” („Anamnesis”) w PoemaCafe

T  A  D  E  U  S  Z    Ż  U  K  O  W  S  K  I

Od   „Księgi listów”   do   „Kropli świata” („Anamnesis”)

Salon Poetycki im. „Witka” Wincentego Różańskiego

„PoemaCafe”, Poznań, ul. Langiewicza 2

– serdecznie zapraszają w dniu 20 września 2018 roku

o godzinie 18,3o do „PoemaCafe”. Poznań, ul. Langiewicza 2

na prezentację poezji TADEUSZA ŻUKOWSKIEGO.

„Słowo” o poezji Autora wygłosi: ROMAN BĄK.

Wybrane utwory poetyckie przedstawią:

AGATA  AMELIA  WAWRZYNIAK

MAREK SŁOMIAK.

Bardzo serdecznie zapraszam – MAREK SŁOMIAK

db